Kościół p.w. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Kościół usytuowany jest w centrum Letnicy. Zbudowano go w latach 1572-1579, nieznacznie przekształcono w XVIII a w XIX i XX w. wielokrotnie remontowano. Mimo zmian zachował pierwotne cechy gotyckie. Świątynia jest murowana z kamienia polnego i cegły z masywną, surową wieżą od zachodu. We wschodnią ścianę kościoła wmurowana jest płyta nagrobna przedstawiająca prawdopodobnie właściciela letnickich ziem - Wolffa von Knobelsdorff. Budowlę otaczał nieistniejący już dzisiaj cmentarz, okolony kamiennym murem zachowanym tylko w części północnej. W skromnym wyposażeniu kościoła uwagę zwracają cztery późnobarokowe figury ołtarzowe i krucyfiks. Na wieży kościelnej zawieszone są trzy żeliwne dzwony odlane w 1880r, z których najmniejszy pozbawiony jest serca.

Płyta nagrobna Christopha von Kesslitz

               
               
               
               
               
               
               
               

Płyta nagrobna Christopha von Kesslitz auf Buchelsdorf (Buchałów) z końca XVI wieku, który w 1569 roku otrzymał Letnicę w lenno po śmierci Wolframa von Knobelsdorff. On także był budowniczym nowego założenia dworskiego. Był więc on pierwszym właścicielem Letnicy z rodziny von Kesslitz, która była w jej posiadaniu do roku 1685.
IM IHAR . . . DEN . . . . IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFEN DER EDLE VND . . . . . . . . . . ERTEN GOT GNADE VND IHM SAMET VNS ALLEN VOR LEIHE EINE FROELICHE AVFERSTEHVNG ZVM EWIGEN LEBEN AMEN

Jak widać na poniższym zdjęciu jest to herb rodziny von Kesslitz, umieszczony w górnym lewym rogu płyty a nie jak w wielu publikacjach pisze iż jest to płyta nagrobna Wolffa von Knobelsdorff.

               

Dwór

               
               
               
               

Letnicki dwór to założony na planie prostokąta murowany z kamienia i cegły budynek. Pseudoryzalit zwieńczony trójkątnym tympanonem umieszczono z frontu tego piętrowego, podpiwniczonego obiektu. Przez półkolisty ganek na którym umieszczono taras prowadzi wejście główne. Pod tympanonem znajduje się kartusz herbowy rodziny von Diebitsch. Na elewacjach zachował się skromny detal architektoniczny w formie boniowania i obramienia okiennego. Dwór jest nakryły dachem naczółkowym. W przyziemiu zachowały się sklepienia krzyżowe, a w piwnicach kolebkowe. Na ścianach niektórych pomieszczeń zostały odkryte ślady barokowej polichromii.Aby lepiej wczuć się w tę zabytkową budowlę przedstawiam historię miejscowości:
Pierwsza wzmianka o Letnicy położonej w gminie Świdnica powiatu zielonogórskiego pojawia się w roku 1295. Na przełomie XIII/XIV wieku należała do komesa Mlodote. W 1416 roku jako właściciel wymieniany jest Jone Lansitz. Od połowy XV wieku właścicielem wsi zostaje rodzina von Knobelsdorff. Jest w jej posiadaniu do śmierci Wolframa von Knobelsdorff. W roku 1569 Letnicę otrzymuje w lenno Christoph von Köslitz z Buchałowa, który jest prawdopodobnie budowniczym nowego założenia dworskiego na terenie Górnego Folwarku. W tym czasie część wsi należała do Jana Stefana Bojanowskiego. Od 1601 roku właścicielem części wsi i Górnego Folwarku zostaje Hans von Kesslitz/Kösslitz/, syn zmarłego w 1600 roku Christopha, brat Christopha i Sigismunda, pomiędzy którymi doszło w tym samym roku do podziału wsi. Syn Christopha, Max, który skupił w swoich rękach cały letnicki majątek, w 1685 roku sprzedaje dobra Hansowi von Schenkendorff. W 1692 roku Hans von Schenkendorff nie mając potomka w testamencie przepisuje majątek braciom Hansowi i Sigmundowi von Diebitsch z Naratowa/Nahrten/. Od 1733 roku właścicielem majątku zostaje Hans von Diebitsch, który przebudowuje renesansowy dwór w stylu barokowym. Na fasadzie dworu do dziś widnieje herb rodowy z napisem HEFVD 1735. W 1797 roku majątek zakupił Bojanowski z Nowego Kisielina. Od 1805 do 1930 roku miejscowość z dworem jest w posiadaniu rodziny von Knobelsdorff, później w rękach rodu von Blomberg. Po 1945 roku w posiadaniu PGR. Do lat 60-tych XX wieku w dworze mieściła się szkoła podstawowa oraz biura PGR. Przez ponad 20 lat stał nieużytkowany. Wyremontowany w latach 1982-85 z przeznaczeniem na mieszkanie społecznego opiekuna zabytków. Obecnie stanowi własność Gminy Świdnica i pozostaje w użytkowaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Świdnica.

Pomnik

               
               

Pomnik ofiar I wojny światowej z lat 1914 - 1918, mieszkańców ówczesnej Lättnitz.

Zamknij okno