Kościół p.w. św. Bartłomieja

Widok kościoła Widok kościoła
Widok kościoła Widok kościoła

Kościół świętego Bartłomieja Apostoła – rzymskokatolicki kościół filialny należący do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Świątynia znajduje się na terenie najstarszej części dawnego miasta Nowogród Bobrzański. Wybudował ją zakon augustianów. Po raz pierwszy była wzmiankowana w 1277 roku. Początkowo spełniała rolę kościoła klasztornego, a następnie filialnego. W latach 1540-1568 budowla należała do gminy protestanckiej. Rozpoczynając od XV wieku ten kamienny kościół wielokrotnie ulegał przebudowom. Z gotyckiej budowli zachowały się mury obwodowe prostokątnej nawy i chóru oraz zakrystia nakryta sklepieniem kolebkowym. W XVII wieku od strony zachodniej została dobudowana czworokątna wieża, w 1723 roku nawa została przykryta stropem. Po 1945 roku przez wiele lat nieużytkowana świątynia popadła w ruinę. W latach 1981-1984 jednonawowy kościół został odbudowany i od strony południowej rozbudowany.

Epitafia

Ogólny widok epitafiów

Barokowe epitafia oparte o ścianę.

Epitafium barokowe z XVII wieku

Ogólny widok epitafium          Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium z XVII wieku, bardzo zwietrzałe i praktycznie inskrypcja nie do odczytania. Udało mi się jedynie odczytać datę urodzin - 1656 rok. Być może jest to epitafium Joachima Heinricha Müllera, którego epitafium żony znajduje się obok.

Epitafium barokowe kobiety o nazwisku Müller † 1702

Ogólny widok epitafium>
Widok fragmentu epitafium          Widok płyty inskrypcyjnej epitafium

Barokowe epitafium kobiety o nazwisku Müller zd. Kerlunß, urodzonej 13 lutego 1674 roku. 13 maja 1691 roku wyszła za mąż za Joachima Heinricha Müllera, z którym miała dwóch synów i trzy córki. Zmarła 25 stycznia 1702 roku.

Fragmenty płyt

Ogólny widok płyt>          Ogólny widok płyt>
Ogólny widok płyt          Ogólny widok płyty
Ogólny widok płyty          Ogólny widok płyty

Fragmenty płyt i epitafiów oparte ościanę. Dwa fragmenty całkowicie nieczytelne. Natomiast trzeci to płyta nagrobna Johanny Kirsch, urodzonej 18 sierpnia 1769 roku a zmarłej 18 marca 1831 roku.

Hier ruhe
Frau
Johanna Wilhelmine
Friderike Kirsch
geborne Günther
geborne den 18 August 1768
gestorbene den 18 März 1831

Płyta nagrobna NN osoby

Ogólny widok płyty>
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty

Barokowa płyta nagrobna, bardzo zniszczona przez warunki atmosferyczne. Inskrypcje praktycznie nie do odczytania.

Płyta nagrobna NN osoby

Ogólny widok płyty>          Widok fragmentu płyty>
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna NN osoby z czterema herbami. Brak górnej części płyty. U dołu po lewej herb rodziny von Oppel a po prawej rodziny von Nostitz. Górne herby nierozpoznane.
Wokół płyty była inskrypcja, z której zostały tylko boczne fragmenty: SCHLAFEN DER EDLE GESTRENG VND WOLEHRENVESTEN oraz TZSH RUHET VND WARTET DER FROLIGE AVFERSTEHVNG ZV.
Po środku fragment 3 capitelu św. Jana.

Zamknij okno