Kościół p.w. św. Idziego

Widok ogólny kościoła

Pierwotny, gotycki kościół w tym miejscu był wzmiankowany już 1399 r. W obecnej, barokowej formie powstał w wyniku gruntownej przebudowy z 1735 r. Remontowany w 1969 r. oraz w ostatnich latach.

Nagrobek Alberta Scholza † 1933

Ogólny widok krzyża

Krzyż z czarnego granitu upamiętniający byłego proboszcza Alberta Scholza, urodzonego 15 marca 1874 roku w Bielicach a zmarłego 15 grudnia 1933 roku.

Hier ruht
in Gott
unser lieber Bruder, der
hochwürdige Herr Pfarrer
Albert Scholz
geb. 15.3.1874.
zu Bielitz O.S.
gest. 15.12.1933.
R. I. P.

Krzyż poświęcony Phillipowi Breitenbach † 1852

Ogólny widok krzyża z tabliczką

Żelazny krzyż z porcelanową tabliczką nagrobkową poświęcony proboszczowi tutejszej parafii Phillipowi Breitenbach, który przez 24 lata służył temu kościołowi a zmarł 13 maja 1852 roku w wieku 61 lat.

Krzyż poświęcony Franzowi Kauelowi † 1902

Ogólny widok krzyża z tabliczką

Mosiężny krzyż z porcelanową tabliczką nagrobkową poświęcony proboszczowi tutejszej parafii Franzowi Kauel, urodzonemu 3 kwietnia 1837 roku a zmarłemu w 1902 roku

Tablica poświęcona Carlowi Zwiener † 1882

Ogólny widok krzyża z tabliczką

Mosiężna tablica poświęcona proboszczowi tutejszej parafii Carlowi Zwiener, urodzonemu 28 stycznia 1812 roku w Zwróconej koło Ząbkowic Śląskich, a zmarłemu 22 września 1882 roku, który przez 25 lat był tutaj proboszczem.

Ruestätte
des hochwürdigen Herrn
Carl Zwiener
durch 25 Jahre Pfarrer hier
Geboren den 28 Januar 1812.
in Protzan bei Frankenstein
gestorben den 22 September 1882.
Er ruhe in Frieden.

Zamknij okno