Ruiny kościoła NMP oraz przyległy cmentarz

Widok budynku bramnego i wieży kościelnej Widok budynku bramnego
Widok otworu bramnego Widok otworu bramnego
Fragment starego cmentarza Fragment starego cmentarza
Fragment starego cmentarza

Ruina kościoła Najświętszej Marii Panny wzniesionego w latach 1240-1250 w stylu romańskim. Był on orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy, z prostokątnym zakończonym poligonalnie prezbiterium i wieżą od zachodu. Pierwotnie nakrywały go sklepienia krzyżowo-żebrowe, wsparte na służkach o bogato rzeźbionych kapitelach z dekoracją roślinną. Kościół otacza stary cmentarz poewangelicki z budowlą bramną z XVI w.

Zamknij okno