Kościół p.w. Serca Pana Jezusa

Widok ogólny kościoła

Kościół filialny Serca Pana Jezusa, wzmiankowany w 1335 r. Obecny powstał prawdopodobnie w 1516 r. jako fundacja pokutna braci von Zedlitz po straceniu Czarnego Krzysztofa. Restaurowany w latach 1899-1900. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachodu, z węższym prostokątnym prezbiterium nakrytym dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wnętrzu renesansowy portal z 1516 r., kamienna chrzcielnica i barokowy ołtarz z początków XVIII w.

Frantza von Sommerfled † 1619

Ogólny widok epitafium

Epitafium Frantza Albrechta von Sommerfeld u. Falckenhayn, pana na Jakubowicach, Miłkowicach, Czernej i Smokowicach. Żonatego z Marią Elisabeth von Zedlitz, a zmarłego 28 grudnia 1691 roku w wieku 40 lat i 32 tygodni.

Epitafium Johanna Schöllera † 1775

Ogólny widok epitafium

Epitafium Johanna Gottlieba Schöller, urodzonego 2 lipca 1720 roku. 22 października 1745 roku ożenił się z Agntą Hayn, zmarł 26 kwietnia 1775 roku.

Epitafium Evy Christiny Schneider

Ogólny widok epitafium

Epitafium z około 1740 roku Evy Christiny Schneider, żony pastora George Friedricha Schneidera.

Płyta nagrobna Friedricha Bittnera

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Friedricha Bittnera, urodzonego 11 maja a zmarłego 17 lipca.

Płyta nagrobna Pauline Driemel † 1939

Ogólny widok płyty

Miejusce spoczynku rodziny Driemel. Płyta nagrobna Pauline Driemel zd. Schulz, urodzonej 27 sierpnia 1868 roku a zmarłej 10 sierpnia 1939 roku.

Lapidarium

Widok ogólny lapidarium Widok ogólny lapidarium

Lapidarium złożone z płyt nagrobnych dawnych mieszkańców Alzenau.

Zamknij okno