Kościół p.w. św. Jana Nepomucena

Widok ogólny kościoła

Kościół parafialny Św. Jana Nepomucena, wzniesiony w 2. ćw. XIII w., rozbudowany w ciągu XVI w., restaurowany w 1717 i 1926 r. Z budowli romańskiej zachował mury korpusu i najprawdopodobniej dolnej części wieży. Jest to kościół orientowany, murowany z kamienia łamanego, z prostokątnym prezbiterium, z wieżą od zachodu, nakryty sklepieniem kolebkowym na gurtach. W ścianie zachodniej zachował romański portal uskokowy z głowicami pokrytymi dekoracją roślinną. Barokowe wyposażenie kościoła łącznie z drewnianymi emporami i malowanym sklepieniem pochodzi z poł. XVIII w.

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1528. Redern, Wilh. v., d. ältere auf Nd. Pilgramsdorf.
 • 1559. Forster, Barb., nebst Mann und drei Kindern.
 • 1606. Bock, Frau Anna, a. d. H. Lobris.
 • 1668. Knobelsdorf, Max v.
 • 1704. Horning, Casp., Pastor.
 • 1706. Droessel, Georg Heinr. v. d., auf Ndr. Steinberg.
 • 1723. Speiller, Ferd. Wilh. v., auf Ketschdorf.
 • 1748. Horning, Christian, Pastor.
 • 1769. Gebhardt, Gottfr., Pastor.
 • 1790. Redern, Sigm. Val. v., Landrath, Landsch.-Direktor.
 • 1791. Posadowsky, Ch. W. Sigm., Frhr. v,, Gen.-Lieut.
 • 1800. Bock, C. F. v.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Epitafium Gottfrieda Gebhardta † 1769

Ogólny widok epitafium

Epitafium pastora Gottfrieda Gerbhardta, syna Jeremiasa i Marie Reimann, urodzonego 26 listopada 1701 roku w Łęczynie cz. Czerniawy Zdroju. 10 stycznia 1736 roku ożenił się z Rosiną Marią Müller, urodzoną 27 stycznia 1712 roku. Mieli 3 synów i trzy córki. Rosina zmarła 15 stycznia 1762 roku. Gebhardt ożenił się więc powtórnie z Katariną Elisabeth Schroer, pochodzącą z rodziny pastorskiej z Wojcieszyna, urodzoną 8 października 1718 roku a zmarłą 15 czerwca 1770 roku. Gottfried Gebhardt zmarł 21 sierpnia 1769 roku, będąc przez 34 lata pastorem w Pielgrzymce.

Epitafium Ferdinanda Wilhelma von Spieller † 1723

Ogólny widok epitafium

Epitafium Ferdinanda Wilhelma von Speiller z Kaczorowa, urodzonego 19 kwietnia 1701 roku a zmarłego 25 marca 1723 roku.

Epitafium George Gebhardta † 1813

Ogólny widok epitafium

Epitafium pastora George Friedricha Gebhardta, syna Gottfrieda - pastora i Rosiny Marii, urodzonego 11 kwietnia 1742 roku w Pielgrzymce. Uczęszczał do szkoły w Jeleniej Górze. Ożenił się z Helene Dorothee Püchers z Zagrodna. Mieli 10 dzieci: dziewięciu synów i jedną córkę. Zmarł 5 września 1813 roku w wieku 72 lat, będąc przez 43 lata nauczycielem i pastorem.

Epitafium Sigmunda von Redern † 1790

Ogólny widok epitafium

Epitafium Sigmunda Valentina von Redern, urodzonego 16 września 1733 roku a zmarłego w 1790 roku. Epitafium bardzo podniszczone i trudne do odczytania.

Epitafium Anny Hoffmann † 1728

Ogólny widok epitafium

Epitafium Anny Rosiny Hoffmann zd. Hertwig, żony Johanna Christopha Hoffmanna, urodzonej 30 stycznia 1701 roku a zmarłej 17 lutego 1728 roku. Epitafium mocno zwietrzałe.

Epitafium George Strinberga † 1646

Ogólny widok epitafium

Epitafium Epitafium George Heinricha Strinberga, zmarłego w 1646 roku w wieku 66 lat. Epitafium zwietrzałe i praktycznie niemożliwe do dokładnego odczytania.

Epitafium Maxa von Knobelsdorf † 1668

Ogólny widok epitafium

Epitafium Maxa von Knobelsdorf, zmarłego 11 maja 1668 roku w wieku 71 lat. Epitafium bardzo mocno zwietrzałe i niemożliwe do odczytania.

Epitafium Christiana Berner i jego żony Marii

Ogólny widok epitafium

Podwójne epitafium poświęcone Marii Berner zd. Verster, urodzonej 30 sierpnia 1669 roku a zmarłej w 1716 roku oraz jej mężowi Christianowi Berner, urodzonemu 10 października 1663 roku a zmarłemu 1 kwietnia 1738 roku.

Epitafium Gottfrieda Kühne † 1750

Ogólny widok epitafium

Epitafium diakona Gottfrieda Kühne, urodzonego 27 grudnia 1676 roku. Pracował w Lubaniu, Lipsku, Halle, Wittenbergu i Twardocicach. Pierwszą jego żoną była Regina Schelwig, a druga Barbara Theresia Eichniz. Mieli 4 synów i 2 córki. Zmarł 21 grudnia 1750 roku w wieku 74 lat.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Epitafium NN osoby, lekko uszkodzone. Udało mi się odczytać jedynie pojedyncze daty: 9 styczeń 1665, 30 sierpień 1724 i 26 grudzień 1740. Jednakże ze względu na silne zwietrzenie płyty niemożliwym jest odczytanie danych osobowych.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Uszkodzone dwuczęściowe epitafium - pozostała dolna część i to pęknięta - NN osoby. Można odczytać datę 8 października 1702 roku. Osoba ta miała 3 synów i 6 córek a zmarła 12 września 1740 roku.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Bardzo zwietrzałe i na dodatek uszkodzone (prawdopodobnie do niego strzelano) epitafium NN osoby. Udało się odczytać datę 1629.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Bardzo zwietrzałe i uszkodzone epitafium Marii Hanning. Widoczna data 1653.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Dolna część złamanego epitafium. Wiadomo, że ta osoba miała 6 synów i 4 córki i zmarła w wieku 37 lat.

Epitafium Anny Geisler i jej męża Melchiora

Ogólny widok epitafium

Górny fragment przełamanego epitafium poświęcony Annie Helenie Geisler zd. Ladner, urodzonej 29 lipca 1668 roku a zmarłej 22 maja 1726 roku oraz jej mężowi kantorowi Melchiorowi Geisler, urodzonemu 14 października a zmarłemu 5 lipca 1717 roku.

Nagrobki

Ogólny widok nagrobków

Nagrobki przedwojennych mieszkańców Pielgrzymki.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok płyty

Fragment płyty nagrobnej Hansa von Bock und Hermsdorf, zmarłego w 1579 roku.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok grobowców

Grobowce dawnych znacznych mieszkańców Pielgrzymki, z czego dwa boczne są mocno uszkodzone.

Nagrobek Marii Fiebig † 1923

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Marii Fiebig zd. Müller, urodzonej 15 września 1854 roku a zmarłej 23 listopada 1923 roku.

Krzyże

Ogólny widok krzyży

Kamienne krzyże na grobach rodziny von Elsner, właścicieli tego majątku.

Krzyż Richarda von Elsner † 1862

Ogólny widok krzyża

Kamienny krzyż poświęcony Richardowi von Elsner, urodzonemu 8 listopada 1814 roku a zmarłemu 16 października 1862 roku.

Krzyż . . . . . . von Elsner

Ogólny widok krzyża

Kamienny krzyż poświęcony członkowi rodziny von Elsner, niemożliwy do odczytania dokładniejszych danych.

Krzyż Othilie von Elsner † 18 . . . .

Ogólny widok krzyża

Kamienny krzyż poświęcony Othilie von Elsner zd. von Zedlitz und Neukirch, urodzonej 13 maja 1816 roku

Krzyż Richarda von Elsner † 1862

Ogólny widok krzyża

Kamienny krzyż poświęcony Richardowi von Elsner, urodzonemu w 1813 roku a zmarłemu 28 sierpnia 1871 roku.

Krzyż Joachima von Elsner † 1901

Ogólny widok krzyża

Kamienny krzyż poświęcony Joachimowi Tobiasowi von Elsner, urodzonemu 22 sierpnia 1873 roku a zmarłemu 2 września 1901 roku.

Grobowiec

Ogólny widok grobowca

Z wszelkim prawdopodobieństwem był to klasycystyczny grobowiec jakiejś znacznej postaci, czy aby nie Sigmunda von Posadowskego a nie jak podają niektóre źródła - kaplica.

Zamknij okno