Kościół p.w. św. Trójcy

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Ogólny widok płyt

Niemiecka nazwa wsi – Tiefhartmannsdorf – pochodzić ma od nazwiska Hartmann: na wleńskim zamku, pośród najzacniejszych rycerzy Henryka I zwanego Brodatym, znajdował się się niejaki Hartmann, który sprowadził w głęboką dolinę potoku Świerzawa niemieckich osadników i założył tam „Hartmannsdorf”, wieś Hartmanna. A ponieważ koło Lwówka Śląskiego znajdowała sie wieś Groß-Hartmannsdorf (Raciborowice), wkrótce ówczesną nazwę Podgórek przemianowano na Tiefhartmannsdorf, co przełożyć można jako „Nisko położona wieś Hartmanna”. Przybywać w te piękne okolice raczyli książęta i rycerze z Wlenia, by oddać się rozrywkom polowania, wkrótce więc powstał książęcy dom myśliwski, Jagdhaus, który nabył niejaki Tietze von Zedlitz, uważany za protoplastę rodu Zedlitzów na Śląsku.
W 1600 r. w Podgórkach zmarł kolejny z dziedzicznych właścicieli, George Heinrich von Zedlitz, i to jego tablica nagrobna eksponowana jest na ścianie kaplicy, obok zaś – tablica nagrobna jego małżonki, Hedwigi z domu Reder (zmarła 30 listopada 1619 r.).
W 1635 r. Tiefhartmannsdorf staje się własnością Kaspara Zedlitza z Pilchowic. Jego syn, 1679 - Kaspar von Zedlitz, pan na Tiefhartmannsdorf i Hohenliebenthal (Lubiechowa) zakłada niewielką wioskę Ratschin (dzisiaj: kolonia Radzyń) u stóp wzniesienia Freudenberg (Radostka, 532 m), nazwaną tak ku czci jego małżonki, z domu von Ratschin właśnie. Ich najstarszy syn Konrad Gottlieb von Zedlitz und Neukirch wznosi w 1731 r. w Podgórkach nowy pałac, który zyska sławę jako jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku.

Ruina kościoła parafialnego, z XIII w., zbudowany w 1506 r. - XVI w., prawdopodobnie na resztkach murów starszej świątyni. Spłonął w I poł. XIX w. i został częściowo rozebrany. Wieża przez jakiś czas służyła jeszcze jako dzwonnica. To na niej został zastrzelony w 1644 r. Kasper von Zedlitz. Na jednym z zachowanych fragmentów murów do dzisiejszego dnia można oglądać dwie całopostaciowe płyty nagrobne małżonków von Zedlitz z początku XVII w. Na początku XIX w. kościół spłonął, po czym został częściowo rozebrany i ulegał stopniowej ruinie. W tym czasie okradzione zostały krypty wewnątrz kościoła oraz grobowiec pod kaplicą. W 2006 r. Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie dzięki wsparciu finansowemu UE dokonał rekonstrukcji dachu, wieży, nawy i kaplicy kościoła z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Powstało w ten sposób jedno z ciekawszych miejsc widokowych Gór i Pogórza Kaczawskiego. Obiekt można zwiedzać w sezonie letnim w godz. 10:00 – 18:0

Kościół cmentarny pochodzący z 1399 roku.
Przebudowany gruntownie w 1506 roku, remontowany w 1703 roku.
Zniszczony w wyniku pożaru w I poł. XIX wieku.
Długość korpusu kościoła 26,20 m, szerokość 9,30 m. Wymiary wieży: 6,40 m x 6,75 m.
I faza średniowieczna - 1399 rok.
Bryła kościoła w formie prostokąta o wymiarach: 11,70 m x 9,50 m. Zbudowana z łamanego granitu-gnejsu w formie wąskich płyt. W ścianie południowej wejście do nawy. Prawdopodobnie kościół kryty był dwuspadowym dachem z gontu lub łupku.
II faza renesansowa - 1506 rok.
Kościół zasadniczo przebudowany. Wydłużono go na linii wschód-zachód. Dobudowano wieżę i wydzielono prezbiterium. Dla ułatwienia komunikacji z wyższymi piętrami wieży zbudowano na ścianie zachodniej drewniana emporę. W nawie zamontowano drewnianą podłogę.
III faza renesansowa II - po 1506 roku.
Po dobudowaniu wieży prowadzono dalsze prace budowlane. Pod podłogą prezbiterium umieszczono dwie krypty grobowe. Przykrywały je znalezione podczas prac rekonstrukcyjnych dwie płyty nagrobne z 1610 i 1616 roku. Obecnie eksponowane w wieży.
IV faza barokowa - po 1703 roku.
W tym okresie dobudowano kaplicę z dużym grobowcem. Pierwotnie istniało przejście pomiędzy kaplicą i kościołem. W obramowaniu okienka kaplicy znajduje się piaskowiec z datą 1706 rok.

  • Tekst pochodzi z tablicy informacyjnej na terenie obiektu.

          

Płyta nagrobna George von Zedlitz † 16 . .

Ogólny widok płyty
          
          
          

Płyta nagrobna George Heinricha von Zedlitz Podgórek, zmarłego na początku XVII wieku. Na płycie brak jest zarówno daty dziennej i rocznej a także ilości lat jakie przeżył zmarły. Może to wskazywać, iż płytę nagrobną żony Hedwig jak i swoją ufundował przed swoją śmiercią.

ANNO 16 . . DEN . . . VMB . . . IST DER EDLE GESTRENGE EHRENVSTE VND WOLBENAMPTE HERR GEORGE HEINRICH VON ZEDLITZ VND . . . . . AVF . . . . HARTMANSDORF SEINES ALTERS IHR D. G. G.

Płyta nagrobna Hedwig von Zedlitz † 1619

Ogólny widok płyty
          
          
          
          

Płyta nagrobna Hedwig von Zedlitz zd. von Reder, żony George Heinricha von Zedlitz z Podgórek, zmarłej 30 listopada 1619 roku w wieku 21 lat 26 tygodni i 3 dni.

ANNO 1619 DEN 30 NOVEMBRIS VMB . . . VHR VOR MITTAGE IST IN GOT SELIG VORSCHIEDEN DIE WEILAND EDELE EHR VND . . . . FRAW HEDWIGIS ZEDELITZIN GEBORNE REDERIN AVS DEM HAVSE KAVFVNG DES EDELN GESTRENGEN EHRENVESTEN VND WOLBENAM HERRN GEORGE HEINRICHS VON ZEDLITZ AVF HARTMANSDORF VND SEGENDORF HERTZ GELIBTE SELIGE MAHL IHRES ALTERS 21 IAHR 26 WOCH 3 TAGE

Płyty nagrobne wewnątrz wieży

Ogólny widok płyt

Płyty nagrobne Bernharda von Zedlitz z Podgórek, zmarłego 15 października 1616 roku w wieku 53 lat oraz jego żony, zmarłej w 1610 roku w wieku 45 lat. Ze względu na nieostrość zdjęć, niemożliwym było odczytanie obu inskrypcji.

Płyta nagrobna Bernharda von Zedlitz † 1616

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Bernharda von Zedlitz z Podgórek, zmarłego 15 października 1616 roku w wieku 53 lat.

Zamknij okno