Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół wzniesiony w połowie XIII w. poza obrębem miasta (dlatego niekiedy przypisywany jest Sędziszowej) kościół, przebudowany ostatnio w 1507 r. (dobudowa wieży, zakrystii, przekucie części okien, wstawienie portali) uważany jest za jedną z najlepiej zachowanych budowli romańskich (wyposażenie jednak zabrano w 1956 r. do Poznania i Warszawy). Jest to okazała, orientowana budowla murowana z kamienia, z prostokątną nawą i kwadratowym prezbiterium oraz, na osi, 3-kondygnacjową wieżą zwieńczoną iglicowym hełmem. Dwuspadowe dachy nawy i prezbiterium oraz hełm wieży kryte gontem. Wnętrze oświetlają rozglifione okna w kamiennych opaskach, przeważnie zamknięte półkoliście.
Z czasów, gdy kościół służył ewangelikom zachowały się: drewniana, polichromowana ambona z 1613 r., renesansowe, drewniane stalle z 1562 r. oraz zespół 12 XVI w. kamiennych płyt nagrobnych i epitafiów przedstawicieli rodów v. Hoberg (późniejszy Hochbergowie z Roztoki i Książa), v. Zedlitz i v. Nimptsch. Prawdopodobnie kościół był inkastelowany, o czym świadczy otaczający go XV w. mur z solidną oskarpowaną bramą.
Obecnie kościół nie jest wykorzystywany do celów kultowych. Wg. informacji umieszczonych w broszurze, którą można sobie wziąć na miejscu – po zakończeniu prac konserwatorskich i remontowych ponownie będzie pełnił swoją pierwotną funkcję kościoła cmentarnego.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit Minuskelschrift:
  1) lang und schmal mit eingeriztem Kreuz und Inschrift: Anno domini milesi • trecen . lxxxv(i ?) obiit dna (?) in vigilia sancte elisabeth decessit (!) dna anna uxor dni ottonis de Czedelicz hic sepulta . Orate deum pro ea.
  2) mit dem Wappen der Hoberg; Inschrift: Anno domini milesio cccclxxxiii in die palmarum obiit validus Cristof Hobergk de alde schon nach
  3) für Hans Nimtsch von Rewersdorf † 1541 mit dem Wappen der Nimptsch. Im Fußboden liegend und, wie die folgenden, übertüncht.
 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße:
  1) mit charaktervoll gezeichnetem Kopf; Inschrift: 1516 iar an der mitwoch noch Sanct . . . . . . .erbar und vest lassel vo bolruck (Hubrig ? Hoberg) uff aldescho (Alt Schönau) d(em g)oth der ...
  2) für Melcher von Hobergk auf Alden Schonavf † 1545; mit einer Frührenaissance-Umrahmung, welche aus schlichtem Fußgesims, Pilaster-artigen Streifen mit aufsteigendem Blattwerk deutschen Gepräges und zwei Simen über einander besteht, die sich um die Pilaster verkröpfen.
  3) Frau Barbara geborene Czettritz, Witwe Herrn Hans' Nimptsch zu Reversdorf, † 1562.
  4) für Ursula, Hausfrau des ehrwürdigen Herrn Martin Koeler, Prediger alhi, † 1564 sie kniet vor dem Crucifix.
  5) für Frau Elisabeth geborene Brauchitsch, Hausfrau Herrn Friedrichs von Nimptsch auf Reversdorf, † 1567.
  6) für diesen selbst † 1578.
  7) für Herrn Siegmundt von Nimptsch auf Röversdorf † 1581.
  8) für ein Töchterlein Anna Herrn Conrads von Nimptsch zu Röversdorf † 1596.
  9) für ein Töchterlein der Familie von Nimptsch † 1609.
  10) dgl. Katharina, † um dieselbe Zeit.
  11) dgl. Susanna † 1647.
 • Epitaph in Frührenaissanceformen für Abraham von Hubrig auf Alt-Schönau † 1559 und seine Hausfrau Anna geborene Login † 15 .. (nicht ausgefüllt). Das Mittelfeld stellt die Dreieinigkeit dar (Christus am Kreuze), darunter das Ehepaar mit einem Kinde. Die Pilaster sind mit aufsteigendem Blattwerk, der untere und obere Fries mit Wappen verziert. Die Krönung besteht aus Delphinen mit bärtigem Kopfe dazwischen. Sandstein.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -


Epitafium Abrahama Hubriga i jego żony Anny

Ogólny widok epitafium

Epitafium Abrahama Hubriga, zmarłego w 1559 roku oraz jego żony Anny zd. von Logau.

Płyta nagrobna Sigemundta von Nimptsch † 1581

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Sigemundta von Nimptsch auf Reversdorf (z Sędziszowa), zmarłego w 1581 roku w wieku 85 lat.

Płyta nagrobna Ursuli Koeler † 1564

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Ursuli Koeler, żony Martina Koelera, zmarłej w 1564 roku.

Fragmenty płyt nagrobnych

Ogólny widok fragmentów płyt

Fragmenty płyt nagrobnych, pochodzących z tego kościoła, zniszczonych po II wojnie światowej.

Płyta nagrobna Melchera von Hoberck † 1545

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Melchera von Hoberck, zmarłego w 1545 roku.

Płyty nagrobne

Ogólny widok płyt

Zbeszczeszczone przez wandali płyty nagrobne, znajdujące się w kaplicy przy kościele.

Fragment płyty

Ogólny widok fragmentu płyty

Fragment płyty nagrobnej młodego mężczyzny w zbroi, z widocznym po prawej stronie herbem rodu von Reibnitz.

Fragment płyty

Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

Fragment płyty nagrobnej z 1552 roku.

Epitafium Jeremiasa Gebauera † 1739

Ogólny widok epitafium

Epitafium mistrza Jeremiasa Gebauera, urodzonego 27 października 1676 roku, ożenionego z Anną Elisabeth (nazwisko nieczytelne), z którą miał dwóch synów i dwie córki, a zmarłego 3 marca 1739 roku.

Zamknij okno