Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej

Widok ogólny kościoła

Kamienny kościół parafialny notowany od 1366 roku. Kościół ten należy do epoki wczesnego gotyku. Wskazują na to wąskie, wysoko rozmieszczone okna i ostry łuk tęczy. Podobny łuk zamyka portal wejściowy. Sklepienie krzyżowe nakrywające prezbiterium pochodzi z XVI wieku, jak i portal w północnej kruchcie. Barokizacja kościoła w XVIII wieku pozostawiła szereg zabytków wystroju, jak drewniane figury Matki Boskiej, św. Jana Nepomucena i św. Jana Ewangelisty z XVI wieku, oraz ołtarz główny. Obraz "Wniebowzięcia" umieszczony w ołtarzu głównym pochodzi z XIX wieku. W wojcieszowskim kościele zachowało się wiele zabytków dawnej sztuki rzeźbiarskiej z różnych okresów. W posadzkę prezbiterium wmontowano średniowieczne kamienie płyty nagrobne, a nagrobki okresu renesansu zdobią zewnętrzną ścianę kościoła. Ustawione we wnętrzu kościoła trzy gotyckie figury drewniane prezentuję umiejętności średniowiecznych rzeźbiarzy : Madonna datowana na rok 1500 oraz dwie święte z drugiego dziesięciolecia XVI wieku. Od zachodu wznosi się wieża wtopiona w korpus kościoła. Jest to jak większość kościołów okolicy budowla kamienna. Na południowej ścianie kościoła znajdują się nagrobki renesansowe z początków z początków XVII w., należące przeważnie do tutejszej rodziny szlacheckiej von Seidlitzów. Na południowej ścianie znajduje się pięć płyt nagrobkowych rodziny von Seidlitzów z XII w.
Obok kościoła znajduje się dawny budynek plebanii, dziś przebudowany, ale jak głosi umieszczona na nim tablica, powstał on w 1494 r. Kościół wraz z plebanią otacza mur, w którym znajduje się bramka (dwuosiowa) z datą 1605, ze skromną dekoracją późnorenesansową.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den zumteil verwitterten Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
  1) einen Ritter der Familie Seidlitz + 1600.
  2) einen Ritter und
  3) eine Dame, etwa gleichzeitig mit l).
  * 4) für Frau Katharina Ratzkin von Getersdorf + 1604, Hausfrau
  * 5) Herrn Christofs von Seidlitz + 1609.
  Die beiden letzten Grabsteine sind aus rotem Marmor gefertigt und zeigen die Figuren der Verstorbenen in 3/4-Lebensgröße, unter dem Crucifixus knieend.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyty nagrobne na ścianie kościoła

Ogólny widok płyt

Płyta nagrobna Christoffa von Seidlitz † 1609

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Christoffa von Seidlitz, klęczącego pod krzyżem, zmarłego 21 sierpnia 1609 roku. Nad postacią u góry widocznych osiem herbów.

ANNO 1609 DEN 21 AVGVST IN GOT
CHRISTLICHEN VORSCHIEDEN WOL
EDLE EHRENVESTE VND WOLBE=
NAMBTE CHRISTOFF VON SEID=
LITZ ZV KAVFFNVG DES . . . . . . .
. . . . . LEN GOTT GNADE

Płyta nagrobna Kattariny von Seidlitz † 1604

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Kattariny von Seidlitz zxd. Ratzkin von Getersdorf, klęczącej pod krzyżem, żony Christoffa von Seidlitz, zmarłej 7 lutego 1604 roku w wieku 67 lat. Nad postacią u góry widocznych osiem herbów.

ANNO 1604 IAHR DEN 7 FEBRV IST
IN GOTT CHRISTLICHEN VORSCHIEDEN
DIE EDELE VND EHRENTVGENT REICHE
FRAW KATTARINA RATZKIN VON GETERSDORF
DIE LETZTE DIESES GESCHLECHTES CHRISTOF
VON SEIDLITZ ESELICHE HAVSFRAW IHR ALT
67 IAR DERER SELEN GOTT GNADE

Płyta nagrobna NN mężczyzny † 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN mężczyzny w stroju rycerskim, z rodu von Seidlitz, zmarłego w 1600 roku.

Płyta nagrobna NN mężczyzny † ok. 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN mężczyzny w stroju rycerskim, z rodu von Seidlitz, zmarłego około 1600 roku.

Płyta nagrobna NN kobiety † ok. 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN kobiety o imieniu Isabeles zmarłej około 1600 roku.

Epitafium Johanna Heinricha von Zedlitz † 1724

Ogólny widok epitafium

Epitafium Johanna Heinricha Wilhelma von Zedlitz ze Średniego Wojcieszowa, urodzonego 6 lutego 1675 roku. W dniu 17 września 1698 roku wziął ślub z Sophią Amalią von Netzen. Zmarł 3 marca 1724 roku.

Zamknij okno