Kościół p.w. św. Jadwigi

Widok ogólny kościoła

Gotycki kościół św. Jadwigi z XV w. jest jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. W kruchcie zachodniej zachował się gotycki, ostrołukowy portal zdobiony maswerkiem. Skromniejszy portal, także gotycki, zachował się od strony kruchty południowej.

Epitafium synów Ferdinandvsa von Lemieller

Ogólny widok epitafium

Podwójne epitafium poświęcone synom Fierdinandvsa Löpolda von Lemieller. Lewa strona dotyczy Avgvsta Antona, urodzonego w 1708 roku a zmarłego 25 stycznia 1711 roku. Natomiast prawa strona dotyczy Fierdinandvsa Avgvsta, zmarłego 8 dni po urodzeniu 14 kwietnia 1717 roku.

Epitafium Marii Veronici zd. Vogt † 1811

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Marii Veronici zd. Vogt z Wirek, która w 1771 roku wyszła za mąż za Antona Schumanna a po owdowieniu za Franza Josepha Tillgnera, z którym miała 7 dzieci. Zmarła 24 czerwca 1811 roku o godz. 12.00 przeżywszy 58 lat.

Zamknij okno