Powiat Krapkowice


Powiat krapkowicki - powiat w Polsce (województwo opolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Krapkowice.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejsko-wiejskie: Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice
gminy wiejskie: Strzeleczki, Walce
miasta: Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice
Na obszarze powiatu krzyżowały się niegdyś szlaki handlowe: ze wschodu na zachód i z północy na południe (ze Skandynawii na Bałkany przez Bramę Morawską). Mimo istnienia tradycyjnych, silnych więzi gospodarczych między trzema leżącymi w pobliżu siebie miejscowościami: Krapkowicami, Otmętem (teraz dzielnica Krapkowic) i Gogolinem, aż do roku 1956 należały one do różnych powiatów: opolskiego i strzeleckiego.
Powiat krapkowicki został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku w województwie opolskim, czyli 15 miesięcy po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat krapkowicki złożyły się 1 miasto, 2 osiedli i 17 gromad, które wyłączono z trzech ościennych powiatów w tymże województwie:
z powiatu opolskiego
miasto Krapkowice
gromady Rogów Opolski, Żużela i Żywocice
z powiatu prudnickiego
gromady Brożec, Dobra, Komorniki, Kórnica, Racławiczki, Rozkochów, Strzeleczki, Walce i Zielina
z powiatu strzeleckiego
osiedla Otmęt i Zdzieszowice
gromada Gogolin, Jasiona, Kamień Śląski, Krępna, Malnie
1 stycznia 1957 roku do gromady Komorniki w powiecie krapkowickim przyłączono wieś Pisarzowice, którą wyłączono z gromady Kierpień w powiecie prudnickim. 1 stycznia 1958 roku Gogolin uzyskał status osiedla, którym pozostał do 1 stycznia 1967 roku kiedy to nadano mu prawa miejskie. 31 grudnia 1961 roku osiedle Otmęt (o statusie osiedla od 13 listopada 1954 roku zostało zniesione przez włączenie jego obszaru do Krapkowic. 18 lipca 1962 roku prawa miejskie otrzymało także osiedle Zdzieszowice.
1 stycznia 1973 roku zniesiono gromady i osiedla a w ich miejsce reaktywowano gminy. Powiat krapkowicki podzielono na 3 miasta i 5 gmin:
miasta Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice
gminy Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce i Zdzieszowice
Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu krapkowickiego włączono do nowego (mniejszego) województwa opolskiego.
Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku przywrócono w nowym (zwiększonym) województwie opolskim powiat krapkowicki o granicach identycznych do tych z 1975 roku; jedynie podział administracyjny nieco się zmienił po połączeniu 1 lutego 1991 roku jednoimiennych miast i gmin wiejskich Gogolin, Krapkowice i Zdzieszowice we wspólne gminy miejsko-wiejskie.

[Rozmiar: 82907 bajtów]

Na terenie powiatu i miasta epitafia i płyty nagrobne znajdują się m.in. w Dobrej, Kamieniu Śląskim, Krapkowicach, Kujawach, Otmęcie i Pisarzowicach.Copyright © 2012 Dokumenty Śląska. Projekt SzablonyStron.org - szablony stron internetowych oraz Certyfikat SSL.