Powiat Milicz


Powiat milicki - jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, utworzona w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jej siedzibą jest miasto Milicz. Ze względu na położenie w parku krajobrazowym i jakość powietrza (prowadzone w 2004 r. przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska badania jakości powietrza stwierdziły niski w porównaniu do całego obszaru województwa dolnośląskiego poziom zanieczyszczeń dwutlenkami azotu i siarki[2]) powiat swoją przyszłość upatruje w turystyce i agroturystyce. Od 2000 r. organizator Święta Karpia Milickiego - Dni Doliny Baryczy, a od 2007 r. Parady Konstytucji.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejsko-wiejskie: Milicz
gminy wiejskie: Cieszków, Krośnice
miasta: Milicz

[Rozmiar: 7911 bajtów]
Herb powiatu milickiego

[Rozmiar: 82907 bajtów]

Na terenie powiatu i miasta epitafia i płyty nagrobne znajdują się m.in. w Brzostowie, Bukowicach i Czarnogoździcach.Copyright © 2012 Dokumenty Śląska. Projekt SzablonyStron.org - szablony stron internetowych oraz Certyfikat SSL.