Powiat Oława


Powiat oławski - powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Oława.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Oława
gminy miejsko-wiejskie: Jelcz-Laskowice
gminy wiejskie: Domaniów, Oława
miasta: Oława, Jelcz-Laskowice

Powiat oławski sąsiaduje z powiatami: oleśnickim od północy, wrocławskim od zachodu, strzelińskim od południa oraz z brzeskim i namysłowskim od wschodu.
Powiat oławski obejmuje swoim terytorium fragmenty 3 mezoregionów: Pradoliny Wrocławskiej, Równiny Wrocławskiej i Równiny Oleśnickiej.
Nizinny teren powiatu charakteryzuje się rzędnymi od 125 - 130 m n.p.m. w dolinach rzek do 170 m n.p.m. w miejscowości Gaj Oławski.
Na północy powiatu występują gleby rdzawe i bielicowe oraz w niewielkim stopniu gleby murszowe i murszowate, na południowym zachodzie czarne ziemie na pozostałym obszarze gleby brunatne właściwe i płowe, a w dolinach rzek mady.

[Rozmiar: 7911 bajtów]
Herb powiatu oławskiego

[Rozmiar: 82907 bajtów]

Na terenie powiatu i miasta epitafia i płyty nagrobne znajdują się m.in. w Danielowicach, Oleśnicy Małej, Oławie i Wierzbnie.Copyright © 2012 Dokumenty Śląska. Projekt SzablonyStron.org - szablony stron internetowych oraz Certyfikat SSL.