Powiat Środa Śląska


Powiat średzki – powiat w Polsce (w środkowej części województwa dolnośląskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Środa Śląska.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejsko-wiejskie: Środa Śląska
gminy wiejskie: Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Udanin
miasta: Środa Śląska
Powiat Średzki usytuowany jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, 30 km na zachód od jego stolicy - Wrocławia. Na północy graniczy z powiatami: trzebnickim i wołowskim, na zachodzie z legnickim i jaworskim, na południu z powiatem świdnickim. Wschodnim jego sąsiadem jest powiat grodzki wrocławski i ziemski wrocławski. W bliskim sąsiedztwie powiatu leżą również dwie inne duże aglomeracje miejskie: Legnica i Lubin. Obszar powiatu obejmuje centralną część Niziny Śląskiej, a dokładniej jej trzy mezoregiony fizyczno-geograficzne: Dolinę Odry, Wysoczyznę Średzką i Równinę Kostomłotów. Takie usytuowanie sprawia, że znajduje się w dwóch krajobrazowo odmiennych obszarach. Wysoczyzna Średzka leżąca w centrum regionu jest lekko pagórkowata i bezleśna. Wzniesienia na niej występujące są typowymi wzgórzami morenowymi, pokrytymi cienką warstwą lessu. Zbliżony charakter krajobrazowy ma przylegający do niej płaskowyż, noszący nazwę Równina Kostomłotów. Położona w północnej części regionu Dolina Odry składa się przede wszystkim z piaszczystych wzgórz i równin poprzecinanych głębokimi dolinami dawnych rzek, gdzie utworzyły się zatorfione obniżenia porośnięte liściastymi lasami łęgowymi i trzcinami. Duży stopień naturalności lasów sprawił, że w 1959 r. utworzono tu rezerwat przyrody "Zabór".

[Rozmiar: 7911 bajtów]
Herb powiatu średzkiego

[Rozmiar: 82907 bajtów]

Na terenie powiatu i miasta epitafia i płyty nagrobne znajdują się m.in. w Bogdanowie, Brzezinie, Brzezińce Średzkiej, Cesarzowicach, Ciechowie, Damianowie, Dębicach, Gałowie, Głosce, Juszczynie, Karczycach, Kostomłotach, Lutyni, Mieczkowie, Osieku, Paździornie, Pichorowicach, Pielaszkowicach, Piersnie, Piotrowicach, Proszkowie, Radakowicach, Rakoszycach, Ramułtowicach, Siemidrożycach, Szczepanowie, Środzie Śląskiej, Świdnicy Polskiej, Ujeździe Górnym, Wichrowie, Wilczkowie, Wilkowie Średzkim, Wrocisławicach i Źródłach.Copyright © 2012 Dokumenty Śląska. Projekt SzablonyStron.org - szablony stron internetowych oraz Certyfikat SSL.