Powiat Ząbkowice Śląskie


Powiat ząbkowicki - powiat w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ząbkowice Śląskie. Powiat leży między Górami Bardzkimi, Sowimi i Złotymi, a Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi, przecinany przez Nysę Kłodzką.
Dogodne położenie czyni z powiatu ząbkowickiego ważny element w systemie europejskich powiązań: odległość od Warszawy i Berlina wynosi około 350 km, od Pragi i Drezna około 280 km, od Brna i Krakowa około 250 km; do Szczecina, Wiednia i Bratysławy jest niewiele ponad 400 km, do Gdańska około 600 km.
Region geograficzno-historyczny położony na terenie Przedgórza Sudeckiego ma bardzo bogatą historię: głównymi miejscowościami tego terenu były od najdawniejszych czasów miasta Ziębice (niem. Muensterberg) - siedziba książąt ziębickich i Ząbkowice Śląskie, które administracyjnie i gospodarczo oddziaływały na okoliczne wsie.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejsko-wiejskie: Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok
gminy wiejskie: Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice
miasta: Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok

[Rozmiar: 7911 bajtów]
Herb powiatu ząbkowickiego

[Rozmiar: 82907 bajtów]

Na terenie powiatu i miasta epitafia i płyty nagrobne znajdują się m.in. w Bożnowicach, Brodziszowie, Ciepłowodach, Dobrzenicach, Kozińcu, Sadlnie, Srebrnej Górze, Stolcu, Wigancicach, Ząbkowicach, Ziębicach i Złotym Stoku.Copyright © 2012 Dokumenty Śląska. Projekt SzablonyStron.org - szablony stron internetowych oraz Certyfikat SSL.