Przeglądając stronę internetową szukajwarchiwach.pl zawierającą m.in. archiwa z Archiwum Państwowego w Opolu posiadającą kartoteki Gestapo (Geheime Staatspolizei - Tajnej Policji Państwowej) z lat 1935 - 1945 zauważyłem iż jest tam kilkadziesiąt nazwisk mieszkańców Groszowic. Były to kartoteki personalne osób, które w jakikolwiek sposób angażowały się po stronie polskiej. W sumie odnalazłem 66 kartotek. Zakładano je mieszkańcom pod nawet błahym powodem np. ktoś pojechał na pielgrzymkę do Częstochowy, Piekar Śląskich lub Krakowa, należał do Banku Rolników Polskich, był przewodnikiem polskiego szkolnego związku, był abiturientem polskiego gimnazjum, należał do mniejszości polskiej lub nawet bez podania powodu.
Przypuszczam, że osoby te były wzywane na przesłuchania lub w inny sposób dawano im do zrozumienia, iż nie pasują do tutejszej społeczności.


Baron Josef - kartoteka
Baron Peter - kartoteka
Bednarz Maria - kartoteka
Bednorz - kartoteka
Bednorz Cäcilie - kartoteka
Buchta Anna - kartoteka
Buchta Bronisława - kartoteka
Buchta Wawrzyn - kartoteka
Cebula Agnes - kartoteka
Czura arbeiter - kartoteka
Datko Johann - kartoteka
Forada Paul - kartoteka
Gorzolka Margarethe - kartoteka
Grysczok Anton - kartoteka
Grzeszok Johann - kartoteka
Haase Franz - kartoteka
Huntscha Simon - kartoteka
Josek - kartoteka
Kielbassa Johanna - kartoteka
Kindler Marie - kartoteka
Klik Agnes - kartoteka
Kornek Johann - kartoteka
Kornek Viktoria - kartoteka
Kotzok Lorenz - kartoteka
Kurpiers Apolonie - kartoteka
Kurpiers Gertrud - kartoteka
Kurpiers Katherina - kartoteka
Kurpierz Gertrud - kartoteka
Kurpierz Konstancja - kartoteka
Kurpierz Marie - kartoteka
Kurz Hedwig - kartoteka
Lasar Viktoria - kartoteka
Loch Franz - kartoteka
Malossek Franziska - kartoteka
Malossek Klara - kartoteka
Marscholek Cäcilie - kartoteka
Marscholek Marie - kartoteka
Marsczollek Jan - kartoteka
Marsczollek Johann - kartoteka
Marszolek Adalbert - kartoteka
Matussek Elisabeth - kartoteka
Muba Peter - kartoteka
Mucha Hedwig - kartoteka
Murek Valentin - kartoteka
Ochotta Johann - kartoteka
Panusch Franz - kartoteka
Panusch Katherine - kartoteka
Passon Anna - kartoteka
Piechotta Apolonie - kartoteka
Piechotta Margarethe - kartoteka
Piechotta Stanislaus - kartoteka
Rudzki pfarrer - kartoteka
Schindler Katherine - kartoteka
Skowronek Johann - kartoteka
Skowronek Zotja - kartoteka
Syma Agnes - kartoteka
Witolla - kartoteka
Wojcik Rosa - kartoteka
Wolny Stanislaus - kartoteka
Wolny Thomas - kartoteka
Zielenski Viktoria - kartoteka
Zielonkowska Margarethe - kartoteka
Zielonkowski Johann - kartoteka
Zoworka Anna - kartoteka