[Rozmiar: 15424 bajtów]


Opracowano na podstawie strony "Katalog pałaców, dworów i zamków w Polsce", gdzie znajdują się także opisy poszczególnych obiektów.W historycznych granicach Śląska znajduje się obecnie ponad 1400 zamków, pałaców oraz dworów. Są one w lepszym lub gorszym stanie technicznym. Część z nich jest odremontowana i przeznaczona na hotele, część pozostaje w ruinie a część całkowicie zniknęła ze śląskiego krajobrazu. Te co pozostały stanowią o pięknie tej ziemi a także o tym, że w ubiegłych wiekach zamieszkiwała w nich szlachta śląska, nierzadko wywodząca się z odległych krajów. Byli to książęta, hrabiowie, baronowie a także zwykli panowie, posiadający jednak bardzo często swoje herby, piękne i różnorodne. Lecz tutaj nie będzie mowy o herbach, gdyż jest to jedynie katalog zamków, pałaców i dworów z podaniem przynależności administracyjnej.