Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526 - 1740. Jarosław Kuczer - Zielona Góra 2007Spis dóbr ziemskich i ich właścicieli z roku 1718

[Consignation Aller und ieder in hiesigen fürstenthumb Glogau befindlichen Gütter wo auch derer anietzigen Possessorum, waß Standes, Condition und Religion derselben]
Źródło: APW, Księstwo głogowskie 1329-1886, Rep. 24, sygn. 527.


Weichbild głogowski (z dawnym polkowickim)

 • Bądzów (Bansau) – należy do majątku Przesieczna (von Berge)
 • Białołęka (Weißholz) – Hans Julian von Hase-Rädlitz – luteranin
 • Bieńków (Pinckwarth) – należy do Świnina (hrabiowie von Wiesenthal)
 • Bodzów (Bösau) – należy do [nieczytelne]
 • Bogomice (Biegnitz) – Christoph Hermann von Rothkirch – luteranin
 • Bonów (Baune) – Hans baron von Glaubitz – luteranin
 • Borów (Berndorf) – należy do Przesiecznej (von Briesen)
 • Brzeg Głogowski (Brieg) – Carl baron von Canon – katolik
 • Bucze (Bautsch) – należy do Szymocina (von Looß)
 • Buczków (Buchwald) – należy do majątku Buczyna (hrabia von Nostitz)
 • Buczyna (część wsi) (Tamm) – Ferdinand Hertwig hrabia von Nostitz – katolik
 • Bukowna (Buchwald) – należy do Sieroszowic (baron von Knobelsdorff)
 • Bukwica (Leutbach) – Augusta Charlotte von Redern – katoliczka
 • Bycz (Beitsch) – należy do wolnego państwa stanowego Bytom-Siedlisko (Hans Carl hrabia von Schönaich – kalwinista)
 • Bytków (Beutke) – Hans von Schweinichen – luteranin – podkomorzy (w Królestwie Polskim)
 • Cegłówka (Ziegelvorwerk) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Chełmek (Cöllmischen) – razem z Okopcem należał do Davida Heindricha von Kottwitz
 • Czerna (Klein Tschirn) – Balthasar von Stosch – luteranin
 • Czerńczyce (Tschirnitz) – Sigmund Leopold von der Heyde – katolik
 • Dalków (Dalkau) – Sigmund baron von Glaubitz (luteranin)
 • Dankowice (Denckwitz) – Adam Nicol von Kottwitz – luteranin
 • Dąbrowa (Dammer) – należy do Grębocic (von Looß)
 • Dębina (Eichberg) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Dobrzejowice (Doberwitz) – należy do Czernej (von Stosch)
 • Domaniowice (Mangelwitz) – należy do Szklar Górnych (hrabia d’Hartois le Bronne)
 • Droglowice (Drogelwitz) – należy do Sobolic (von Kupperwolf)
 • Droże (Druse) – należy do majątku Długie (von Lüttwitz)
 • Drożów (Hünderey) – należy do Zabłocia (Stumberg) (von Niebelschütz)
 • Duża Wólka (Groß-Schwein) – Joachim Heinrich baron von Hohenhauß –starszy ziemski weichbildu głogowskiego – katolik
 • Gaiki (Hainbach) – należy do majątku Obiszówka (von Haugwitz)
 • Gaworzyce (Quaritz) – George Caspar von Tschammer – luteranin
 • Geigersdorf – należy do majątku Grodziec Mały (baron von Stosch)
 • Gilów (Gühlichen) – Nicol von Klo[bu]tschinsky – katolik
 • Gola Wąsoska (Gahle) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Golowice (Golschwitz) – należy do majątku Kurów Mały (von Trzinsky)
 • Gołkowice (Golgowitz) – należy do Zalesia (spadkobiercy barona von Keßlitz)
 • Gostyń (Gustau) – Rudolf von Gersdorf – luteranin
 • Góra Św. Anny (Annenberg) – należy do braci hrabiów von Churschwandt
 • Grabik (Grabig) – należy do majątku Witanowice (von Gersdorf)
 • Grębocice (Grambschütz) – Hans von Looß – luteranin
 • Grodziec Mały (Klein Groditz) – Wentzel Friedrich baron von Stosch – katolik
 • Guzice (Gusitz) – Hans Wolf von Falckenhein – luteranin
 • Igłowice (Ielgowitz) – należy do Żabic (von Berg)
 • Jabłonów Dolny i Górny (Neudeck) – należał do Przemkowa (von Proßkau)
 • Jaczów (Jetschau) – należy do Kolska (baron von Müllenau)
 • Jakubów (Jakobskirche) – Christoph Heinrich von Glaubitz – luteranin
 • Jerzmanowa (Hermsdorf) – Wolff Adam von Latowsky – katolik
 • Jesiona (Grünwald) – należy do Kolska (baron von Müllenau)
 • Jeziorna (Kattersee) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Jędrzychów (Groß Heintzendorf) – Franz Julian hrabia von Braida – katolik
 • Kaczyce (Kattschütz) – Hans Sigmund von Berg – luteranin
 • Kamiona (Zybern) – Georg Heinrich baron von Trach – luteranin
 • Kaźmierzów (Aresdorf) – Ludwig von Schweinitz – katolik
 • Kłębanowice (Klemnitz) – należy do Buczyny (hrabia von Nostitz)
 • Komorniki (Kummernig) – Wolf Friedrich von Kreckwitz – luteranin
 • Korytów (Karitsch) – należy do Wierzchowic (von Stosch)
 • Kotla (Kuttlaw) Ferdinand Johann baron von Müllenau – asesor sądu manów i wydziału ziemskiego weichbildu głogowskiego – katolik
 • Kotowice (Kottwitz) – należy do Kaczyc (von Berg)
 • Koźlice (Kosel) – Carl Friedrich von Stössel – luteranin
 • Krampen – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Krążkowo Stare (Krantz) – Hans von Rothkirch – luteranin
 • Krążkowo (Neu Krantz) – należy do Kotli (baron von Müllenau)
 • Kromolin (Schönau) – bracia hrabiowie von Churschwandt – katolicy
 • Kropiwnik (Kropusch) – należy do Kromolina (hrabiowie von Churschwandt)
 • Królikowice (Krolkwitz) – Bastian Joachim von Knobelsdorff – luteranin
 • Krzepielów (Tschepplau) – Hans Christopher baron von Schweinitz – luteranin – asesor sądu manów
 • Krzydłowice (Kreydelwitz) – Johann Georg von Stosch – luteranin
 • Kurów Mały (Klein Kauer) – Hans von Trinsky – starszy ziemski i asesor sądu manów – katolik
 • Kurów Wielki (Groß Kauer) – należy do Szklar Górnych – (hrabia d’Hautois le Bronne)
 • Leszkowice (Lesskowitz) – Hans Sigismund von Berg
 • Lipin (Leippe) – należy do Radwanic (hrabiowie von Nostitz)
 • Lipinki (Linden) – Sigmund Adrian von Unruhe – luteranin
 • Lipnik (Lipke) – należy do Kolska (baron von Müllenau)
 • Lubiatów (Aufzug) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Lubięcin (Liebenzieg) – Caspar Leopold von Knobelsdorff – luteranin
 • Lubogoszcz (Lobegast) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Łagoszów Mały (Klein Logisch) – Ferdinand Gottlob von Schellendorf – luteranin
 • Łagoszów Wielki (Groß Logisch) – należy do Radwanic – (hrabiowie von Nostitz)
 • Łuża (Lusche) – należy do Lubięcina (baron von Knobelsdorff)
 • Małoszowice (Malschwitz) – Adam Friedrich baron von Knobelsdorff – luteranin
 • Maniów (Mahnau) – Balthasar Magnus von Borwitz – katolik
 • Martzdorf – należy do Zalesia (spadkobiercy barona von Keßlitz)
 • Mesze (Meschkau) – Ferdinand Seyfried von Briese – luteranin
 • Mierzów (Mirschau) – należy do Kromolina (hrabiowie von Churschwandt)
 • Mileszyn (Milcho, Milchau) – należy do Krzepielowa (baron von Schweinitz)
 • Moskorzyn (Mußternig) – należy do Kaźmierzowa (von Schweinitz)
 • Myszyniec (Mausewinkel) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Nowa Kuźnia (Neuhammer) – należy do Sieroszowic (baron von Knobelsdorff)
 • Nowa Wioska (Neudorf) – hrabia von Braida
 • Nowe Strącze (Struntz) – Erasmus Gerhard von Klüx – katolik – deputowany weichbildu głogowskiego
 • Obiszów Wielki (Groß Obisch) – należy do Obiszówka (von Haugwitz)
 • Obiszówek (Klein Obisch) – Georg Carl von Haugwitz – asesor sądu manów i deputowany (luterański) księstwa głogowskiego – luteranin
 • Okopiec (Köhlerey) – David Heindrich von Kottwitz – deputowany weichbildu kożuchowskiego – luteranin
 • Owczary (Böckey) – należy do Szklar Górnych (hrabia d’Hautois le Bronne)
 • Parchów (Parchau) – należy do Przecławia (spadkobiercy pana von Skopp)
 • Pęcław (Putschlau) – Georg Sigismund von Langenau – luteranin
 • Piersna (Pieschen) – Gustavo von Tschischwitz – luteranin
 • Polkowice Dolne (Nieder Polkwitz) – należy do Przecławia (spadkobiercy pana von Skopp)
 • Potoczek (Töppendorf) – należy do Obiszowa (von Haugwitz)
 • Potowidorff – należy do Grodźca Małego (baron von Stosch)
 • Potrzebowo Górne (Bönisch Vorwergk) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Proszyce (Porschütz) – Hans Friedrich von Beeß – luteranin
 • Przedmoście (Priedemost) – należy do Retkowa (von Borwitz)
 • Przesieczna (Andersdorf) – Georg Friedrich von Briesen – katolik
 • Przybyszów (Pierskau) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Pudło (Pudel) – należy do Witanowic (von Gersdorf)
 • Radwanice (Wiesau) – Hans Carl i Otto, bracia hrabiowie von Nostitz – katolicy
 • Radwanice [obecnie część wsi] (Randorf) – należy do Radwanic (von Nostitz)
 • Radzyń (Rädichen) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Regów (Reyhe) – należy do […] (von Glaubitz)
 • Retków (Rettkau) – Hans Friedrich von Borwitz (katolik)
 • Runów (Reiberg) – należy do Kotli (baron von Müllenau)
 • Rzeczyca (Rüttschütz) – Georg Sigmund von Seeher-Thoss – luteranin – poborca podatkowy księstwa głogowskiego
 • Sieroszowice (Kuntzendorf) – Wolf Rudolf baron von Knobelsdorff – luteranin
 • Skidniów (Skeiden) – należy do Czernej (von Stosch)
 • Sława (Schlawe) – Johann Wentzel von Barwitz baron Fernemont – asesor sądu manów, pełnomocnik ziemski księstwa głogowskiego – katolik
 • Sobin (Herbersdorf) – należy do [nieczytelne]
 • Sobolice (Zöbelwitz) – Adam Sigmund von Kupperwolf – luteranin
 • Stara Rzeka (Altwasser) – należy do majątku Grodziec Mały (baron von Stosch)
 • Stummeneich – Balthasar Niklas von Niebelschütz – luteranin
 • Sucha (Zauche) – Ferdynand Heinrich von Eckartsberg – luteranin
 • Szczepów (Seppau) – należy do Szklar Górnych (hrabia d’Hautois le Bronne)
 • Szklary Dolne (Nieder Gläsersdorf) – Georg Sigmund hrabia von Nostitz – katolik
 • Szklary Górne (Ober Gläsersdorf) – hrabia Rzeszy Johann Friedrich d’Hautois le Bronne – katolik – królewski generał-marszałek
 • Szymocin (Simbsen) – Sigmund von Looß – luteranin
 • Śrem (Schrien) – Christopher Frantz baron von Glaubitz – asesor sądu manów, starszy ziemski okręgu głogowskiego i deputowany księstwa głogowskiego – katolik
 • Świnino (Klein Schwein) – Frantz Julius von Wiesenthal, deputowany weichbildu głogowskiego – katolik
 • Tarnawka (Hamer) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Tarnówek (Tarnau) – należy do Siedliska (von Schönaich)
 • Tarnówek (Tarnau /bei Kummernigk/) – należy do Grębocic (von Looß)
 • Trzebcz (Trebitsch) – Hans Ernst von Niebelschütz – luteranin
 • Turów (Tauer) – Georg Friedrich von Pusch – katolik
 • Ułanów (Greif) – należy do majątku Sieroszowice (baron von Knobelsdorff)
 • Widziszów (Weidisch) – Daniel Ignatz von Thalwentzel – katolik
 • Wiekowice (Weckelwitz) – należy do Czernej (baron von Stosch)
 • Wierzbice Małe (Klein Würbitz) – należy do Sobolic (von Kupperwolf)
 • Wierzbice Wielkie (Groß Würbitz) – baron von Glaubitz – katolik
 • Wierzchowice (Würchwitz) – Caspar von Stosch – luteranin
 • Wierzchownia (Wirchland) – Wolf Heinrich von Latowsky – luteranin
 • Wietrzyce (Wettschütz) – należy do Mileszyna i Krzepielowa
 • Wikarówka (Vicarey) – należy do Chełmka razem z Okopcem (von Kottwitz)
 • Wilczyce (Wyleysen) – należy do Kromolina (hrabiowie von Churschwandt)
 • Witanowice (Weichnitz) – Ferdinand Maximilian von Gersdorf – luteranin
 • Wilków (Wilkau) – Hildebrand von Hund – luteranin
 • Włoszczów (Neugut) – hrabia von Braida
 • Wróblów (Sperlingswinkel) – należy do Sławy (baron von Fernemont)
 • Wyszanów (Schwusen) – Rudolph von Lüttwitz – luteranin
 • Zabiele (Sabel) – (von Kupperwolf)
 • Zabornia (Sabor und Burke) – Carl Joseph von Glöckelsberg – katolik
 • Zalesie (Salisch) – spadkobiercy Maximiliana barona von Keßlitz – katolik
 • Zameczno (Samitz) – należy do Czernej (von Stosch)
 • Żabice (Schabitzen) – Hans Christoph von Berg – luteranin
 • Żelazny Most (Eysemost) – Carl von Klobutschinsky – katolik
 • Żukowice Dolne (Niedderherrnsdorff) – Hans von Berg – luteranin
 • Żukowice Górne (Oberherrnsdorf) – Johann Carl Heinrich hrabia von Berg – katolik
Weichbild kożuchowski
 • Barcikowice (Hänichen) – należy do Mirocina Górnego (von Dyhern)
 • Bielice Kożuchowskie (Bilitz) – wierzyciele Johanna Fabiana von Braun – luteranin
 • Borów (Grossenbohrau) – Johann hrabia von Globen – katolik
 • Broniszów (Bruntzelwalde) – Johann Frantz Friedrich von Kottwitz – asesor
 • sądu manów oraz starszy ziemski weichbildu kożuchowskiego – katolik
 • Ciepielów (Tschöpplau) – Wolff Alexander von Nassau – luteranin
 • Czciradz (Zyrus) – (hrabia von Schönaich)
 • Drwalowice (Walwitz) – należy do Długich (von Lüttwitz)
 • Dziadoszyce (Döhringau) – wierzyciele Johanna Fabiana von Braun
 • Jarogniewice (Hartmansdorff) – Christoph Erdmann von Nassau – luteranin
 • Jeleniów (Droseheide) – Johann Fabian von Grünberg – luteranin
 • Kaczeniec (Rohrwiese) – należy do Niwisk (von Berg)
 • Kamionka (Steinborn) – należy do Niwisk (von Berg)
 • Książ Śląski (Fürstenau) – należy do Długich (von Lüttwitz)
 • Urzuty (Langenhelmsdorf) – należy do Mirocina Górnego (von Dyhern)
 • Lasocin (Lessendorf) – należy do Borowa (hrabia von Globen)
 • Lelechów (Luisdorff) – należy do Chełmka (von Kottwitz)
 • Lubieszów (Lübschütz) – Karl Siegmund von Stössel – luteranin
 • Mirocin Dolny (Nieder Hertzogswaldau) – należą do Mirocina Górnego (von Dyhern)
 • Mirocin Górny (Ober Hertzogswaldau) – Melchior Friedrich von Dyhern – luteranin
 • Mirocin Środkowy (Mittel Hertzogswaldau) – należy do Mirocina Górnego (von Dyhern)
 • Mordwald – należy do Mirocina Górnego (von Dyhern)
 • Nieciecz (Nettschütz) – wierzyciele Johanna Fabiana von Braun
 • Niwiska (Niebusch) – Hans Christoph von Berg – luteranin
 • Nowa Jabłona (Neugabel) – Caspar von Stosch – luteranin
 • Pierzwin (Pirben) – należy do Niwisk (von Berg)
 • Pobrzezie Górne (Ober Siegersdorf) – Christian Eusebius von Kalckreuth – luteranin
 • Popęszyce (Popschütz) – Caspar Joachim von Knobelsdorff – luteranin
 • Przylaski (Reinshayn) – należy do Wichowa [Małomic] (hrabia von Reder)
 • Radecz (Seifersdorf) – należy do Długich (von Lüttwitz)
 • Sokołów (Zäcklau) – Adam Sigmund von Unruh – luteranin
 • Solniki (Zölling) – spadkobiercy Hansa Wolfa von Braun
 • Stara Jabłona (Altgabel) – Caspar Friedrich von Glaubitz
 • Studzieniec (Streitelsdorf) – należy do Chełmka (von Kottwitz)
 • Stypułów (Herwigsdorf) – Johann Tobias baron von Knobelsdorff
 • Stypułów Środkowy i Dolny (Mittel und Nieder Herwigsdorf) – należy do Kotli (baron von Müllenau)
 • Szyba (Scheibe) – Caspar Benjamin von Riesenstein – luteranin
 • Wichów (Weichau) – należy do Małomic (hrabia von Reder) – luteranin
 • Wojsławice (Altenau) – Hans Christoph von Kottwitz – luteranin
 • Żarki (Neu Sorge) – należy do Solnik (spadkobiercy Hansa Wolfa von Braun)
 • Zimna Brzeźnica (Kaltbrießnitz) – należy do Lubięcina (baron von Knobelsdorff)
 • Żuków (Suckaw) – należy do Rudzin (von Lüttwitz)
Weichbild górowski
 • Bartodzieje (Zeipern) – Maria Elisabeth baronowa Leschcourault – katoliczka
 • Biela (Biele) – należy do Osetna Małego (von Dyhern)
 • Borszyn Mały (Kaltbortschen) – należy do Czerniny (von Lestwitz)
 • Borszyn Polski (Polnisch Bortschen) – należy do Ligoty (von Niebelschütz)
 • Borszyn Wielki (Heintzenbortschen) – Georg Wilhelm von Beeß – luteranin
 • Brodowice (Brödelwitz) – Georg von Stössel – luteranin
 • Brzeżany (Birckendorf) – Christoph Gottlieb von Kottwitz – luteranin
 • Chobienia (Köben) – Hans Carl hrabia von Nostitz – katolik
 • Chruścina (Craschen) – Rudolph Ferdinand baron von Silber – (jure anticretivo) – luteranin
 • Czernina (Groß Tschirnau) – spadkobiercy Adama Melchiora von Lestwitz – luteranin
 • Czernina Dolna (Nieder Tschirne) – należy do Gaworzyc (von Tschammer)
 • Glinka (Gleinig) – Christoph Ernst von Dyhern – luteranin
 • Gola Górowska (Guhlau) – Wolf Sigmund von Rothkirch
 • Grabowno (Graben) – należy do Zawiścia (von Stosch)
 • Góra (Guhrau) – należy do Szedźca (von Haugwitz)
 • Iwno (Ibsdorf) – Sigmund von Kottwitz – luteranin
 • Jabłonna (Gabel) – Georg Lessel von Bosch – luteranin
 • Kaczkowo (Kadschkaw) – należy do Czerniny (von Lestwitz)
 • Kałów (Kahlau) – Hans Wolfram von Haugwitz – luteranin
 • Karów (Kahrau) – należy do Dankowic (von Kottwitz)
 • Kietlów (Kittel) – należy do Osetna Małego (Dyhern)
 • Kłoda Mała (Klein Kloden) – spadkobiercy Hansa Christopha von Luck – luteranin
 • Kłoda Wielka (Groß Kloden) – należy do Kruszyńca (von Kreckwitz)
 • Kruszyniec (Juppendorf) – Georg Hans von Kreckwitz – luteranin
 • Kuklice (Guckelwitz) – należy do Kłody Małej (von Luck)
 • Ligota (Ellguth) – Hans Wolf von Niebelschütz – luteranin
 • Łagiszyn (Logischen) – Adam Albrecht von Wojrsch – luteranin
 • Łękanów (Lanken) – Ferdynand Leopold von Kreckwitz – asesor sądu manów i starszy ziemski weichbildu górowskiego – katolik
 • Miechów I (Mechau) – spadkobiercy Christophera Friedricha von Seher-Thoss – luteranin
 • Miechów II – należy do Szedźca (von Haugwitz)
 • Miłogoszcz (Mühlgast) – Wentzel Ernst von Uchtwitz – luteranin
 • Naratów (Nahrten) – Nicol Gottfried von Diebitsch – luteranin
 • Naroczyce (Nerschütz) – Hans Friedrich von Kreckwitz – luteranin
 • Niwa (Niebe) – należy do Glinki (von Dyhern)
 • Niechlów (Nechlau) – należy do Żuchlowa (von Hack)
 • Nieszczyce (Nistitz) – Hans Wolfram von Haugwitz – luteranin
 • Osetno Wielkie (Groß Osten) – należy do Gaworzyc (von Tschammer)
 • Osetno Małe (Klein Osten) – należy do Glinki (von Dyhern)
 • Raczyce [?] (Rattschütz) – Melchior Friedrich von Kanitz – luteranin
 • Räschen – Charlotte Elisabeth Hedwig von Seydlitz – luteranin
 • Rojęczyn (Ronicken) – Cordale Richlerin – katolik
 • Sławęcice (Schlabitz) – Hans Christoph von Berg – luteranin
 • Smolne (Schmögerle) – należy do Czerniny (vol Lestwitz)
 • Strupina (Stroppen) – należy do Naratowa (von Diebitsch)
 • Sułków (Sulke) – należy do Czerniny (von Lestwitz)
 • Szaszorowice (Zapplau) Adam […] von Stosch – luteranin
 • Szedziec (Schätz) – Tobias Ludwig von Haugwitz – luteranin – deputowany weichbildu górowskiego
 • Śleszowice (Schlesswitz) – należy do starostwa prochowickiego – katolik
 • Świerczów (Tschwirtschen) – należy do Wyszanowa (von Lüttwitz)
 • Tarpno (Tarpen) – należy do Bojadeł (von Kottwitz)
 • Witoszyce (Heintzendorf) – należy do Kruszyńca (von Kreckwitz)
 • Wroniniec (Konradswalde) – należy do Gostynia (von Gersdorf)
 • Wyszęcice (Wüschütz) – George Leonard von Kottwitz – deputowany weichbildu górowskiego – luteranin
 • Zadroże (Reichen) – należy do Szedźca (von Haugwitz)
 • Zawiścice (Sallschütz) – spadkobiercy Wolfa Heindricha von Stosch – luteranin
 • Żuchlów Górny (Ober Schüttlau) – Nicol Hans von Hack – luteranin
 • Żuchlów Dolny (Nieder Schüttlau) – należy do Żuchlowa Górnego (von Hack)
Weichbild szprotawski
 • Borowina Dolna (Niederhartau) – należy do Czernej (von Stosch)
 • Borowina Górna (Oberhartau) – należy do Czernej (von Stosch)
 • Chichy (Kuntzendorf) – należy do Małomic (hrabia von Reder)
 • Cieciszów (Zeißdorf) – Georg Sigmund von Lestwitz – luteranin
 • Długie (Langheinersdorf) – Balthasar Friedrich von Lüttwitz – deputowany weichbildu kożuchowskiego – luteranin
 • Dziekowice (Ebersdorf) – należy do Henrykowa (baron von Knobelsdorff)
 • Eitke – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Gościszowice I (Gießmannsdorf) – należy do Suchej Górnej (Zauche) (von Eckartsberg)
 • Gościszowice II – należy do Siedliska (hrabia von Schönaich)
 • Gościszowice III – Valentin Leonard von Niebelschütz – luteranin
 • Henryków (Sprottischdorf) – Baltzer Alexander baron von Knobelsdorff – luteranin – asesor sądu manów
 • Iława (Ober Eylau) – należy do Małomic (hrabia von Reder)
 • Iławka (Klein Eylau) – należy do Małomic (hrabia von Reder)
 • Janowiec (Johnsdorf) – należy do Małomic (hrabia von Reder)
 • Jędrzychówek (Klein Heintzendorf) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Karpie (Karp Reißen) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Krępa (Krampf) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Leszno Dolne (Nieder Leschen) – zakon szprotawski (magdalenki) – właściciel: katolik
 • Lubieszów (Lübusch) – należy do Małomic (hrabia von Reder)
 • Łakociny (Haselbach) – Carl Heindrich von Lest – luteranin
 • Łężce (Langen) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Małomice (Mallmitz) – Heinrich Gottlob hrabia von Reder – luteranin
 • Międzylesie (Walddorf) – należy do Długich (von Lüttwitz)
 • Młynów (Lauterbach) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Mycielin (Metschlau) – Hans Melchior von Studenitz – luteranin – asesor sądu manów i deputowany weichbildu szprotawskiego
 • Oleśnica Górna (Ulbersdorf) – należy do Przecławia (von Skopp)
 • Polkowiczki (Klein Polkwitz) – należy do Małomic (hrabia von Reder)
 • Piotrowice (Petersdorf) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Pruszków (Kaltdorf) – należy do Małomic (hrabia von Reder)
 • Przecław (Ottendorf) – Otto Friedrich von Skopp – luteranin
 • Przemków (Primbkenau) – Christoph Georg hrabia von Proßkau – katolik – asesor sądu manów
 • Rozwadów (Neydhardt) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Rudziny I (Reuthe) – Valentin Leonard von Lüttwitz – luteranin – starszy ziemski weichbildu szprotawskiego
 • Rudziny II – należy do Długich (B.F. von Lüttwitz)
 • Sucha Górna (Zauche) – Christian Heinrich von Eckartsberg – luteranin
 • Szklarki (Klein Gläsersdorf) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Śliwnik (Schadendorf) – należy do Małomic (von Reder)
 • Węglin [?] (Wengeln) – Friedrich Wilhelm von Briese – luteranin
 • Wiechlice (Wichelsdorf) – należy do Czernej (von Stosch)
 • Wilkocin (Wolfersdorf) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
 • Wysoka (Weißig) – należy do Przemkowa (hrabia von Proßkau)
Weichbild zielonogórski
 • Bojadła (Bojadel) – Adam von Kottwitz – luteranin
 • Buchałów (Buchelsdorf) – należy do Jakubowa (von Glaubitz)
 • Droszków (Droschkau) – należy do Zaboru (hrabia von Dünnewald)
 • Drzonków (Drentkau) – Hans Christian von Rothenburg – luteranin
 • Hubeltz – należy do Bojadeł (von Kottwitz)
 • Kartno (Kehre) – należy do Bojadeł (von Kottwitz)
 • Kiełpin (Külpenau) – Hans Georg von Unruh – luteranin
 • Konotop (Kontopp) – spadkobiercy Sigmunda Lessela von Kottwitz – luteranin
 • Laski Odrzańskie (Läßichen) – Carl Ludwig von Arnold – luteranin
 • Leśniów Mały (Wenig Lessen) – należy do Lasek Odrzańskich (von Arnold)
 • Leśniów Wielki (Groß Lessen) Matthias Lorentz von Arnold – luteranin
 • Letnica (Lettenitz) Hans Ernst von Diebitsch – luteranin
 • Łaz (Looß) – należy do Zaboru (hrabia von Dünnewald)
 • Milsko (Miltzig) – należy do Zaboru (hrabia von Dünnewald)
 • Nowy Kisielin (Deutsch Kessel) – Wentzel Rudolph von Stentsch młodszy – luteranin
 • Ochla I (Ochelhermsdorf) – von Schwemmler – luteranin
 • Ochla II – Erdmann Friedrich von Unruh – luteranin
 • Płoty (Plothe) – Gottlob Heindrich baron von Gersdorf – luteranin
 • Przylep (Schertendorf) – należy do Płot (baron von Gersdorf)
 • Przytok (Prittag) – Maximilian von Stentsch – luteranin
 • Pyrnik (Pirnig) – należy do Jędrzychowa (baron von Knobelsdorff)
 • Racula (Lawaldau) – Otto Sigmund von Unruh – luteranin
 • Radomia (Seifersholz) – należy do Płot (baron von Gersdorf)
 • Słone (Schloin) – należy do Długich (von Lüttwitz)
 • Stary Kisielin (Polnisch Kessel) – Alexander von Stosch – luteranin
 • Sudoł (Seedorf) – należy do Leśniowa Wielkiego (von Arnold)
 • Swarzynice I (Schwarmitz) – Conrad von Troschke – luteranin – podkomorzy (w Królestwie Polskim)
 • Swarzynice II – Siegmund baron von Knobelsdorff – luteranin
 • Świdnica I (Schweinitz) – Otto Abraham von Diebitsch – luteranin
 • Świdnica II – Carl baron von Keßlitz – katolik – zastepca starosty ziemskiego księstwa żagańskiego
 • Zabór (Sabor) – Ludwig hrabia von Dünnewald – katolik – podkomorzy cesarski, generał w służbie Rzeczypospolitej Polskiej i Saksonii
 • Zagórze (Jonsberg) – należy do Leśniowa Wielkiego (von Arnold)
 • Czarna (Zahn) – należy do Zaboru (hrabia von Dünnewald)
 • Zatonie (Güntersdorf) – Christoph Friedrich von Unruh – luteranin
Weichbild świebodziński
 • Borów (Birkholz) – Bernhard von Sommerfeld (kanonik) – katolik
 • Bucze I (Wutschdorf) – należy do Mostek II (von Diebitsch)
 • Bucze II – spadkobiercy Caspara Friedricha von Schlichting – luteranin
 • Dąbrówka Mała (Klein Dammer) – wierzyciele Wolfa von Kalckreuth
 • Jeziory (Jähser) – Hans von Schlichting – luteranin
 • Kiełcze I (Kältchen) – kredytorzy Wolfa von Kalckreuth
 • Kiełcze II – należy do Rakowa (von Kreckwitz)
 • Kupienino – Sigmund Ferdinand von Troschke – luteranin – podkomorzy
 • (w Królestwie Polskim)
 • Laski Odrzańskie (Läsichen) – należy do Lubinicka (von Leßlau)
 • Lubinicko (Mertzdorf) – Otto Georg Abraham von Leßlau – luteranin
 • Mostki I (Möstichen) – Carl von Schenckendorf – luteranin
 • Mostki II – Hans Ernst von Diebitsch – luteranin
 • Mostki III – Hans George von Schenckendorf – luteranin
 • Myszęcin I (Muschten) – Nicol Gottfried von Diebitsch – luteranin
 • Myszęcin II – Wolf Ernst von Sack – luteranin
 • Myszęcin III – Melchior Friedrich von Schlichting – luteranin
 • Niedźwiedź I (Niedewitz) – Friedrich von Stentsch – luteranin
 • Niedźwiedź II – Sigmund von Zabelitz – luteranin
 • Niedźwiedź III – Hans Friedrich von Zabelitz – luteranin
 • Ojerzyce (Ogerschütz) – Dorothea Elisabeth von Troschke – luteranin
 • Podła Góra (Steinbach) – Hans Christoph von Stössel – luteranin
 • Przetocznica (Hammer) – należy do Słonego (von Lüttwitz)
 • Raków I (Rakau) – Carl von Kalckreuth – luteranin – dowódca wojsk cesarskich
 • Raków II – Wolf Christian von Kalckreuth – luteranin
 • Rosin (Rissen) – Ludwig von Burgsdorf – luteranin
 • Smardzewo (Schmarse) – należy do Kupienina (von Troschke)
 • Staropole (Starpel) – von Platten – luteranin – marszałek dworu duńskiego
 • Szczaniec I (Stentsch) – Friedrich Christian von Hohendorf – luteranin – starszy ziemski weichbildu świebodzińskiego
 • Szczaniec II – Carl Magnus von Löben – luteranin
 • Szczaniec III – Ernst Eusebius von Hohendorf – luteranin
 • Wilkowo I (Wilkau) – Theodor von Sommerfeld – luteranin
 • Wilkowo II – Friedrich Kilian von Sommersfeld – luteranin
 • Wityń (Witten) – należy do Kupienina (von Troschke)
 • Wolimirzyce (Wallmersdorf) – wierzyciele Wolfa von Kalckreuth