[Rozmiar: 179779 bajtów]

[Rozmiar: 179779 bajtów]

Popularnie nazwać można ten herbarz Herbarzem z 1578 roku. Jednakże dokładna jego nazwa jest trochę inna.
Autor osobowy:Curioso Elysio & Ehrenholden Christian & Ezechiel Christian
Tytuł: Curieuser Ehrenhold des Schlesischen Adels oder Heraldisches Lexicon... [Herbarz szlachty śląskiej].
Jest to rękopis papierowy. Zawiera 829 ukończonych drzeworytniczych herbów plus 43 projekty czyste, których nie zamieściłem.
Czas powstania: 1578 r., XVII w., XVIII w.
Proweniencja: St. Elisabeth Kirche und Gymnasium zu Breslau (Die Rehdigersche Bibliothek), Staats- und Universitäts-Bibliothek Breslau.
Przedstawione przeze mnie rysunki są jedynie rysunkami poglądowymi a w sprawie ewentualnego ich publikowania lub drukowania proszę zwracać się do Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.
W tym miejscu pragnąłbym bardzo podziękować mojemu koledze z Niemiec Christophowi Sottor, który już po raz kolejny podsyła mi linki do wspaniałych zasobów bibliotek cyfrowych a mnie nie pozostaje już nic innego jak tylko z nich korzystać. Choć muszę przyznać, że od momentu zobaczenia danego herbarza w internecie do jego umieszczenia na portalu mija dość długi okres czas, bowiem każdy herb nie tylko, że trzeba skopiować a potem oczyścić ale także opracować indeksy.
Na koniec chciałbym dodać iż wiele z tych herbów szlachty śląskiej jest publikowanych po raz pierwszy.