[Rozmiar: 19096 bajtów]

[Rozmiar: 22728 bajtów]

[Rozmiar: 17169 bajtów]


Pragnę Państwu zaprezentować ponad sześćset herbów szlachty śląskiej z Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz. Leonard Dorst - Goerlitz 1847. Jest to zaledwie ułamek herbów spośród około 10 000 wszystkich rodów szlacheckich występujących na Śląsku. Doskonale je opisał największy znawca tego tematu i entuzjasta, pan Roman Sękowski w swojej kilkutomowej pracy: Herbarz szlachty śląskiej - Informator genealogiczno-heraldyczny. Tam także można zapoznać się z bogatą literaturą na ten temat.

Ze względu na dużą liczbę nazwisk herby podzieliłem alfabetycznie aby ułatwić wyszukiwanie.

                                

                                

                                

                                

                                                                                  
Powrót do menu głównego