Buchstabe L


Laasan

Kreis Striegau, Schlesien [Freiherren v. Nostitz, Grafen v. Pfeil, v. Siegroth, Grafen v. Burghaus, Grafen v. Pfeil-Burghauß]

Laasnig

Kreis Jauer, Schlesien [Grafen v. Lüttichau]

Laband

Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien [Freiherren v. Welczeck]

Ladziza

Kreis Militsch-Trachenberg, Schlesien [Fürsten von Hatzfeld-Trachenberg]

Lampersdorf

Kreis Frankenstein, Schlesien [v. Thielau]

Lampersdorf

Kreis Neumarkt, Schlesien [Freiherren v. Rothkirch und Panthen]

Lampersdorf

Kreis Oels, Schlesien [Freiherren v. Stosch, v. Dompnig, v. Korckwitz]

Lampersdorf

Kreis Steinau/Wohlau, Schlesien [Grafen v. Nostitz, v. Prittwitz]

Landau

Kreis Neumarkt, Schlesien [Fürsten Blücher von Wahlstatt]

Landhelwigsdorf

Kreis Bolkenhain, Schlesien [v. Lösch]

Landsberg

Kreis Rosenberg, Schlesien [Prinzen zu Hohenlohe-Ingelfingen]

Langen

Kreis Sprottau, Schlesien [Herzöge zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg]

Langenau

Kreis Löwenberg, Schlesien [v. Langenow, v. Kittlitz, v. Seydlitz, v. Schaffgotsch, v. Zedlitz, v. Lest, v. Dobschütz, v. Glaubitz, v. Festenberg-Pakisch, v. Förster, v. Klitzing, v. Klitzing-Schierokau]

Langenau

Kreis Trebnitz, Schlesien [Freiherren v. Dalwig]

Langenbielau

Kreis Reichenbach, Schlesien [v. Netz, v. Seidlitz, Grafen v. Seidlitz-Sandreczky, Herren und Grafen v. Sandreczky]

Langenbrück

Kreis Neustadt, Schlesien [v. Choltitz]

Langendorf

Kreis Neisse, Schlesien [v. Meubeuge]

Langendorf

Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien [v. Jarotzky, du Port, Barone v. Durant de Sénégas]

Langenhof

Kreis Oels, Schlesien [Herzöge zu Württemberg-Teck, v. Garczynski, v. Warnery]

Langenöls

Kreis Nimptsch, Schlesien [v. Reisner]

Langheinersdorf

Kreis Züllichau, Brandenburg [v. Sydow]

Langhelwigsdorf

Kreis Bolkenhain, Schlesien [Grafen v. Nostitz, v. Loesch]

Lang-Waltersdorf

Kreis Waldenburg, Schlesien [Fürsten von Pleß]

Lanietz

Kreis Cosel, Schlesien [v. Dittrich]

Lankau

Kreis Namslau, Schlesien [Pförtner v. der Hölle, v. Schlebusch, v. Prittwitz und Gaffron, Freiherren v. Stosch, Barone v. Stosch]

Lanken

Kreis Guhrau, Schlesien [Grafen v. Schlabrendorf und Seppau]

Läsgen

Kreis Grünberg, Schlesien [v. Schierstädt]

Lasisk

Kreis Gross-Strehlitz, Schlesien [Fürsten zu Stolberg-Wernigerode]

Laskarzowka

Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien [Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen Herzöge von Ujest]

Laskowitz

Kreis Ohlau, Schlesien [v.Prittwitz Saurma Freiherren v.und zu der Jeltsch, Grafen v. Saurma-Jeltsch]

Laskowitz

Kreis Rosenberg, Schlesien [Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen Herzöge von Ujest]

Lassisken

Kreis Groß-Wartenberg, Schlesien [Grafen v. Reichenbach-Goschütz]

Lassoth

Kreis Neisse, Schlesien [Grafen v. Oppersdorff]

Lassowitz-Sowitz

Kreis Tarnowitz, Schlesien [Grafen Henckel v. Donnersmarck]

Lasswitz

Kreis Neustadt, Schlesien [v. Wittenburg]

Latscha

Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien [Herzöge von Ratibor Prinzen zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst]

Lättnitz

Kreis Grünberg, Schlesien [Freiherren v. Knobelsdorff-Buchelsdorf]

Lauskowe

Kreis Militsch-Trachenberg, Schlesien [Fürsten von Hatzfeld-Trachenberg]

Lauterbach

Kreis Bolkenhain, Schlesien [v. Reibnitz, v. Bibra, v. Kreckwitz, Grafen v. Hoyos]

Lauterbach

Kreis Reichenbach, Schlesien [Grafen Seidlitz-Sandreczki v. Sandraschütz]

Lauterbach

Kreis Sprottau, Schlesien [Herzöge zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg]

Lazisk

Kreis Rybnik, Schlesien [v. Steinkeller]

Lederose

Kreis Striegau, Schlesien [v. Koschembahr, v. Tschammer, v. Abschatz]

Lehmwasser

Kreis Waldenburg, Schlesien [Fürsten von Pleß]

Lehnhaus

Kreis Loewenberg, Schlesien [v. Haugwitz]

Lehn-Katscher

Kreis Leobschütz, Schlesien [Grafen Gaschin v. und zu Rosenberg, Grafen Henckel v. Donenrsmarck]

Leipe

Kreis Jauer, Schlesien [v. Sprenger-Malitsch]

Leipitz

Kreis Nimptsch, Schlesien [Freiherren v. Richthofen]

Lendzin

Kreis Pless, Schlesien [Fürsten von Pleß Grafen v. Hochberg Herren zu Fürstenstein]

Leng

Kreis Ratibor, Schlesien [Herzöge von Ratibor Fürsten von Corvey Prinzen zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst]

Lenschütz

Kreis Cosel, Schlesien [Grafen v. Pückler]

Leopoldshain

Kreis Görlitz, Schlesien [v. Geißler]

Lerchenborn

Kreis Lüben, Schlesien [Freiherren v. Bohlen-Bohlendorf]

Leschczin

Kreis Rybnik, Schlesien [v. Laschowsky, Barone v. und zu der Tann]

Leschna

Kreis Rosenberg, Schlesien [Herzöge von Ratibor Fürsten zu Corvey]

Lessendorf

Kreis Freystadt, Schlesien [Freiherren v. Koschembahr, v. Glaubitz, v. Röder, Grafen v. Promnitz, v. Gersdorff, v. Lest, v. Dingelstädt, v. Lehsten, v. Prittwitz und Gaffron]

Leubel

Kreis Wohlau, Schlesien [Grafen v. Pourtales-Glumbowitz]

Leuthen

Kreis Sorau, Brandenburg [v. Oppel, Bader, Kurze, v. Grabow, Bramer]

Liatkawe

Kreis Militsch-Trachenberg, Schlesien [Grafen v. Maltzan Freiherren zu Wartenberg und Penzlin]

Libischau

Kreis Cosel, Schlesien [Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen Herzöge von Ujest]

Lichinia

Kreis Cosel, Schlesien [Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen Herzöge von Ujest]

Lichtenwalde

Kreis Habelschwerdt, Schlesien [Prinzen von Preussen]

Liebenau

Kreis Liegnitz, Schlesien [v. Schweinitz, v. Schweinichen, v. Trach, Grafen v. Rothkirch und Trach]

Liebenzig

Kreis Freystadt, Schlesien [Grafen v. Rothenburg-Nettkow]

Liebesitz (Lübschütz, Luboszyce)

Kreis Guben, Brandenburg [v. Zeschau, v. der Heide, Sperling, v. Polenz, v. Storchwitz, Seidel, v. Seydel, Seydell, v. Maxen, v. Strachwitz, Eichler v. Auritz, Tschander]

Liebschütz

Kreis Freystadt, Schlesien [v. Reiche]

Liebsen

Kreis Sagan, Schlesien [Herzöge zu Sagan Ducs de Valencay, Princes de Chalais Grafen v. Talleyrand-Périgord]

Liebsgen

Kreis Sorau, Brandenburg [v. Goldammer, Mylius]

Liebstein

Kreis Görlitz, Schlesien [v. Wolff]

Liebthal

Kreis Krossen, Brandenburg [v. Rabenau, v. Löben, Lichnowsky v. Voß, Lichnowsky v. Worstitz, Freiherren v. Morawitzky, v. Blomberg]

Liegnitz

Regierungsbezirk Liegnitz, Schlesien [Herzöge von Liegnitz]

Liesegar

Kreis Sorau, Brandenburg [Görisch]

Lieske

Kreis Hoyerswerda, Schlesien [v. Rabenau-Uhyst]

Lilienthal

Kreis Breslau, Schlesien [v. Drabizius]

Lilikowe

Kreis Militsch-Trachenberg, Schlesien [Grafen v. Hochberg-Fürstenstein]

Lindau

Kreis Freystadt, Schlesien [Freiherren v. der Lancken-Wakenitz]

Lindenau

Kreis Hoyerswerda, Schlesien [Fürsten zu Lynar]

Lindenort (Lipsa)

Kreis Hoyerswerda, Schlesien [Herren und Grafen v. Gersdorff, v. Foelkersahm, v. Baudissin, v. Hundt und Alten-Grottkau, v. Schmettau, Grafen v. Redern, v. Schmorl, v. Schumann]

Linz

Kreis Guhrau, Schlesien [v. Lekow]

Lippen

Kreis Falkenberg, Schlesien [Grafen v. Praschma Freiherren v. Bilkau]

Lippen

Kreis Freystadt, Schlesien [Fürsten zu Carolath-Beuthen Grafen v. Schönaich Freiherren zu Beuthen]

Lippen

Kreis Hoyerswerda, Schlesien [v. Rabenau-Uhyst]

Lipsa

Kreis Hoyerswerda, Schlesien [v.Foelckersahm, v.Baudissin, Herren und Grafen v.Gersdorff, Naumann, v.Schumann, v.Hundt und Alten-Grottkau, Grafen v.Redern, v.Schmorl, Schönbeck]

Lipschau-Dohms

Kreis Sagan, Schlesien [Grafen zu Solms-Baruth]

Liptin

Kreis Leobschütz, Schlesien [v. Rudno-Rudzinski]

Lissa

bei Breslau, Schlesien [Herzöge von Schlesien, v. Hornig, v. Forno, Barone v. Mudrach, Grafen v. Maltzahn, Grafen v. Wylich und Lottum, Grafen v. Lottum, Barone v. Veltheim-Lottum]

Lissa

Kreis Görlitz, Schlesien [v. Radeberg, v. Gersdorff, v. Fürstenau, v. Kottwitz, v. Nostitz]

Lissau

Kreis Lublinitz, Schlesien [v. Aulock]

Lissowitz

Kreis Lublinitz, Schlesien [Grafen Fürsten zu Stolberg-Wernigerode]

Litschen

Kreis Hoyerswerda, Schlesien [v. Löbenstein-Lohsa]

Lobetinz

Kreis Neumarkt, Schlesien [Grafen v. Bethusy-Huc]

Lobkowitz

Kreis Neustadt, Schlesien [Grafen v. Oppersdorff]

Lobris

Kreis Jauer, Schlesien [Grafen v. Wolkenstein-Trostburg, Grafen v. Nostitz-Rieneck]

Lodenau

Kreis Rothenburg, Schlesien [thoe Schwartzenberg]

Lohe

Kreis Breslau, Schlesien [v. Waldau, v. Salisch, Grafen v. Oppersdorff, v. Roth, Herren und Grafen v. Königsdorff, vom Rath, v. Skene]

Lohnau

Kreis Cosel, Schlesien [Freiherren v. Reibnitz]

Lohnia

Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien [Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen Herzöge von Ujest]

Lohnitz

Kreis Rybnik, Schlesien [v. Klützow]

Lohsa

Kreis Hoyerswerda, Schlesien [v. Löbenstein]

Loischwitz (Uloschwitz)

Kreis Oels, Schlesien [Könige von Sachsen]

Lomnitz (Hedwigshof)

Kreis Rosenberg, Schlesien [Grafen v. Gessler]

Lomnitz

Kreis Görlitz, Schlesien [Grafen und Edle Herren zur Lippe]

Lomnitz

Kreis Hirschberg, Schlesien [v. Zedlitz, v. Thomagnini, Menzel, v. Roth, v. Küster]

Lona-Lany

Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien [Herzöge von Ratibor Prinzen zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst]

Lonkau

Kreis Pless, Schlesien [Fürsten von Pleß Grafen v. Hochberg Herren zu Fürstenstein]

Lonkau-Paszek

Kreis Pless, Schlesien [Grafen zu Stolberg-Wernigerode]

Lorzendorf

Kreis Namslau, Schlesien [v. Loesch, v. Kalckreuth]

Lorzendorf

Kreis Neumarkt, Schlesien [Grafen v. Saurma-Jeltsch]

Lorzendorf

Kreis Ohlau, Schlesien [Grafen v. Striegau, v. Sebottendorf, v. Wentzky, v. Prittwitz, Knappe v. Knappstädt, Freiherren v. Seher-Thoss]

Loslau

Kreis Rybnik, Schlesien [Grafen v. Oppersdorf]

Lossen

Kreis Trebnitz, Schlesien [Könige von Sachsen]

Louisenthal

Kreis Brieg, Schlesien [Grafen v. Saurma-Jeltsch]

Löwen

Kreis Brieg, Schlesien [Freiherren und Grafen v. Bees, Grafen v. Nostitz, Herren und Grafen v. Stosch, Freiherren v. Eckardstein]

Lowoschau

Kreis Rosenberg, Schlesien [Grafen v. Bethusy-Huc]

Lübbinchen

Kreis Guben, Brandenburg [v. Kalkreuth, v. Winterfeld, v. Pflug, Eckardt]

Lübchen

Kreis Guhrau, Schlesien [v. Dyhern, Freiherren v. Sack, v. Schweinitz, v. Stoessel, v.Lieres, Grafen v. Stillfried und Alcantara, v. Jagow, Grafen v. Francken-Sierstorpff, Freiherren v. Humboldt-Dachroeden, Krupp v. Bohlen und Halbach]

Lubek

Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien [Grafen v. Strachwitz-Kamienietz]

Lubie

Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien [v. Baildon-Briestwell]

Lubom

Kreis Ratibor, Schlesien [Fürsten von Lichnowsky-Kuchelna]

Lubowitz

Kreis Ratibor, Schlesien [Freiherren v. Eichendorff, Herzöge von Ratibor Fürsten von Corvey Prinzen zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst]

Lubschau

Kreis Lublinitz, Schlesien [Grafen Henckel v. Donnersmarck]

Ludgierzowitz

Kreis Ratibor, Schlesien [Freiherren v. Rothschild-Schillersdorf]

Ludwigsdorf

Kreis Oels, Schlesien [Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preussen]

Ludwigsdorf

Kreis Schönau, Schlesien [Freiherren v. Seherr-Thoß]

Ludwigsdorf

Kreis Schweidnitz, Schlesien [v. Websky]

Ludwigshof

Kreis Liegnitz, Schlesien []

Lunke

Kreis Militsch-Trachenberg, Schlesien [Grafen v. Schweinitz und Crain]