Legenda obrazowa


o świętej Jadwidze księżnie szlązkiej


według rękopisu z r. 1353 przedstawiona i z późniejszemi tejże treści obrazami porównana

Kraków 1880
free css template

Święta Jadwiga Śląska jest patronką całego Śląska, więc niejako z obowiązku pochyliłem się nad oczyszczeniem bardzo zabrudzonych rysunków Legendy Antoniusa Horniga z rysunkami Petera Freytaga z 1451 roku, szkoda że tylko czarno białych, i okrasiłem je opisami zaczerpniętymi z "Legendy obrazowej o Świętej Jadwidze księżnie szlązkiej" według rękopisu r. 1353 przedstawionej i z późniejszemi tejże treści obrazami porównanej, a wydanej w 1880 r. w Krakowie pod zarządem Ignacego Stelcla.

Być może ktoś posiada w swoich zbiorach kolorowe obrazy Legendy tzw. Ostrowskiej lub wydanej w 1846 r. przez P. Wolfskrona, albo drzeworytów Baumgartena z 1504 r., to chętnie umieszczę je obok rysunków Freytaga.


free css template
Zamknij dokument