Legenda obrazowa


o świętej Jadwidze księżnie szlązkiej


według rękopisu z r. 1353 przedstawiona i z późniejszemi tej treści obrazami porównana

Kraków 1880
Obraz 15
Legenda o św. Jadwidze śląskiej Petera Freytaga z 1451 r.
Figura ukrzyżowanego prawą rękę z krzyża zdejmując, błogosławi Śtą Jadwigę.

Legenda opisuje, że pewnego razu jedna zakonnica chcąc się przekonać, jakim sposobem Śta Jadwiga często sama pozostając w kościele, modły swoje odprawia ukrywszy się w chórze, była świadkiem zdarzenia, które tu w ścisłem zastosowaniu się do słów legendy przedstawił rysownik. W podniesionem przez Chrystusa ręku znajduje się wstęga, na której wypisano słowa w ów czas przez Niego do Śtej Jadwigi wyrzeczone: „Wysłuchaną jest twoja modlitwa i otrzymasz to czego żądasz."
Widzimy na tym obrazie figurę Pana Jezusa, jednym tylko w nogach przybitą gwoździem i bez żadnej pod niemi podstawki. Biodrowa także przepaska zaledwie do kolan sięgająca, całkiem golenie zostawia odsłonione, w każdym razie dłuższą jest jeszcze od tych, jakie na późniejszych tego rodzaju wyobrażeniach spostrzegamy.
Co do umieszczenia zakonnicy świadkiem zdarzenia będącej, artysta nie zastosował się do słów legendy. Przedstawił ją bowiem patrzącą z celi jakby na scenę, która się poza obrębem murów klasztornych odbywa. Ten sam zrobić można zarzut 15mu obrazowi Hornigowskiego rękopisu, lubo w nim rysownik krzyż z figurą Chrystusa pod murem kościelnym umieścił. Lepiej rzecz zrozumiał rysownik drzeworytów do drukowanej legendy, bo klęczącą przed krucyfixem Śtą Jadwigę wyobraził wewnątrz kościoła, a patrzącą na cud zakonnicę w otwartych krużgankach klasztornych.Zamknij dokument