Rozmiar: 15909 bajtów

- 003 -

1360

Proboszcz parafii benedyktyńskiej w Środzie Śl. przedstawił Wacławowi I księciu legnickiemu dokument, na mocy którego tenże książę zrzekł się prawksiążęcych do wsi Szczedrzykowice k. Legnicy (Scedricowicz) na rzecz szpitala pod wezwaniem NM Panny w Środzie Śl.

Regest: P. Kindler, Geschichte d. Stadt Neumarkt, Wrocław 1903, s. 190.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów