Rozmiar: 15909 bajtów

- 006 -

1360

Agnieszka księżna Śląska, pani Świdnicy i Jawora nadaje w lenno miastu Jawor sądownictwo krajowe oraz wójtostwo krajowe w Jaworze i całym okręgu ze wszystkimi prawami.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 36, s. 36.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów