Rozmiar: 15909 bajtów

- 008 -

1360

Ludwik I książę Śląska i pan Brzegu wraz ze swą żoną Agnieszką stwierdza, iż sprzedał za 100 grzywien Mikołajowi de Schellendorf kanonikowi i jego bratu Luterusowi (Lutherus) de Schellendorf proboszczowi w Chmielowie k. Środy Śl. 10 grzywien rocznego czynszu z dochodów miejskich Lubina. Księżna Agnieszka zrzekła się na rzecz nabywców należnego jej dożywocia.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 31.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów