Rozmiar: 15909 bajtów

- 009 -

1360

Piotr z Opola (Petrus von Oppeln) kanonik i oficjał wrocławski zatwierdził w obecności Franciszka biskupa Cantiae (Kreta) układ czynszowy między rycerzem Konradem de Czirna i innymi właścicielami z Hohengiersdorf k. Grodkowa a mansjonarzami przy katedrze wrocławskiej.

Regest: MGF, I, s. 61, nr 201.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów