Rozmiar: 15909 bajtów

- 013 -

1360

Jeszko ze Smolca k. Wrocławia sprzedał Ottonowi (Otho) synowi wrocławskiego mieszczanina Mikołaja z Nysy wie¶ Marcinkowice k. Oławy (Martirsdorf inaczej Marczinkowitz).

Wzmianka: Z.f.G.Schl., 73, s. 45, przyp. 5a.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów