Rozmiar: 15909 bajtów

- 014 -

1360

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy nadaje Dzierżkowi (Dyrsco) i jego braciom, synom Dobka Cursantki (Dobco), prawo niemieckie w jego posiadłościach Brożec k. Strzelina i Kucharzowice k. Strzelina.

Regest: Tzschoppe-Stenzel, Urks., s. 579, przyp. 3.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów