Rozmiar: 15909 bajtów

- 015 -

1360, Brzeg

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż przez Jana, Heymanna, Piotra, Gunczla, Jakuba i Stefana Poduschka Jaraksziusowi z Pogorzeli k. Brzegu za 300 grzywien 15 łanów oczynszowanych w Skrzypaniku k. Oławy (Rowwinczown) z 3 łanami lennymi, które posiadał tamtejszy sołtys, oraz wszystkimi przynależnościami.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 26, nr 243.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów