Rozmiar: 15909 bajtów

- 017 -

1360

Henlin i Hartlib zięć Mikołaja von Sittin odstąpili Peczkowi Bayer 15 1/4 łanu ze swoich dóbr w Partynicach k. Wrocławia.

Wzmianka: Z.f.G.Schl., XLIII, przyp. 2.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów