Rozmiar: 15909 bajtów

- 025 -

1360

Ławnicy kłodzcy Henryk Rupert, Ulman z Krasnowic k. Kłodzka, Marcin Geuman, Maciej Sontag, Mikołaj Wilcz, Henlin Woginkettel, Pesco Zouschner, Friczko Schoenwalder, Tylo Institor, Herman Steiner, Mikołaj Czeterwange, Wacław syn Wyczkona stwierdzaj±, że Agnieszka wdowa po Mikołaju Cunewald przekazała swój dom przy Pfaffenberger Gasse 9 zakonnicom, Klara za¶, wdowa po Walterze z Dusznik Zdroju podarowała im 6 groszy rocznego czynszu, Herman Czeterwang kupił im 9 prętów ziemi w Goszycach k. Kłodzka, a Jan sołectwo w Starkowie k. Kłodzka.

Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 164.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów