Rozmiar: 15909 bajtów

- 026 -

1360, Brzeg ?

Ludwik I książę Śląska i pan Brzegu nadaje rektorowi kościoła w Fürstenhain k. Lubina 2 grzywny rocznego czynszu z 8 łanów położonych na końcu tejże wsi.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 31, nr 290.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów