Rozmiar: 15909 bajtów

- 028 -

1360

Jan biskup litomyśleński (Czechy), archidiakon kolegiaty głogowskiej i doktor medycyny, funduje w kościele parafialnym w Środzie Śl. msze za zbawienie duszy.

Wzmianka: Z.f.G.Schl., XXIII, s. 250.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów