Rozmiar: 15909 bajtów

- 030 -

1360 - 1361

Jan de Insula rektor ołtarza Św. Michała w kościele wrocławskim i Jan Fili Albi kanonik prebendariusz w kościele Lauticensis w diecezji gnieźnieńskiej zwracają się z prośbą do papieża Innocentego VI o wyrażenie zgody na zamianę beneficjów za pośrednictwem Stefana (Stephanus) arcybiskupa Tuluzy (Tholosanensis, Francja), kamerariusza papieskiego.

Regest: J. P. Kirsch, Die päpstilichen Annaten in Deutschland, t. I, Paderborn 1903, s. 319, nr 249.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów