Rozmiar: 15909 bajtów

- 031 -

1360, 4 I, Praga

Ludwik I książę Śląska i pan Brzegu stwierdza, że Piotr syn Hensla Schneydera zapisał w testamencie swojemu bratu Janowi, proboszczowi w Zielęcicach k. Brzegu, i jego następcom swoje posiadłości położone w Zielęcicach k. Brzegu.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 24, nr 217.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów