Rozmiar: 15909 bajtów

- 032 -

1360, 5 I, Brzeg

in vigilia Epiphanie

Witko i jego syn Henryk zwani ze Smogorzowa k. Namysłowa (Smogrow), właściciele zamku zwanego Coln zgadzają się, aby Piotr sołtys należącej do nich wsi Czepielowice k. Brzegu (Szczeplowicz) sprzedał Mikołajowi zwanemu Kasmir (Nicolaus) mieszczaninowi brzeskiemu 1 grzywnę rocznego czynszu ze wszystkich swoich posiadłości, karczmę i 1/3 dochodów z sądownictwa.

Regest: CDS, IX, s. 28, nr 180.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów