Rozmiar: 15909 bajtów

- 033 -

1360, 8 I, Wrocław (Wrat[islauia])

IV fer. post Epyphaniae domini

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że w ich obecności rycerz Sander i Jan (Johannes) bracia z Siestrzychowic k. Nysy (Grunow) sprzedali za 34 grzywny 5 grzywien rocznego czynszu ze swoich dóbr w Romolthowicz w dystrykcie średzkim (Nouiforensis) Ticzkowi (Ticzco) smolarzowi, mieszkańcowi Środy Śl. (Nouiforensis), z prawem nabywcy do zastawu dóbr oraz prawem odkupu przez sprzedających lub ich spadkobierców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman Burgrauii (Hermannus), Henryk Kalen (Henricus), Panczko Radak, Peczko de Richinbach (Peczco), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Piotr Stengil (Petrus) i Hanko z Urazu (Hanco de Owras) - wasale, oraz Dithmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz wrocławski (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 41v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2043 i 2122.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów