Rozmiar: 15909 bajtów

- 036 -

1360, 11 I, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabbato post Epyphanie domini

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauienses]) w imieniu Konrada de Falkinhain (Kunadus) starosty wrocławskiego (Wrat[islauiensis]) stwierdzają, że w ich obecności Jan (Johannes) i Jekil bracia zwani Beyer sprzedali za 8 1/2 grzywny 1 grzywnę rocznego czynszu z łanu w Pierśnie k. Środy Śl. (Pirschin) Janowi Jerslawindorf oraz jego spadkobiercom z prawem do zastawu dóbr i prawem odkupu przez sprzedających i ich spadkobierców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Swarczhorn rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak, Guntherus Birchin, Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubyn) - wasale, oraz Dythmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep.16, sygn. 3A, s. 42.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 994.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów