Rozmiar: 15909 bajtów

- 039 -

1360, 13 I

an dem achten tage des oberistin tagis

Rajcy miasta Wrocławia (Bresslow) stwierdzają, że za radą ławników, starszych i przysięgłych sprzedali Mikołajowi z Kowali k. Wrocławia (Nicolos von Koball, Nicolaus von Kowall) i jego spadkobiercom posiadłości Kowale k. Wrocławia wielkości 15 łanów po 6 grzywien za każdy łan, z których 2 łany mają być przeznaczone pod sołectwo, a sołtys powinien uiszczać z każdego z nich czynsz w wysokości 1 grzywny. Z pozostałych 13 łanów chłopskich czynsz ma wynosić 1 1/2 grzywny z każdego łanu. Ww. sołtys otrzymuje też prawo połowu ryb pod warunkiem uiszczania czynszu wielkości 3 grzywien, a także prawo wypasu 50 owiec.

Kopia: niem., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s 171-172; tamże, nr 21, s 160-161.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów