Rozmiar: 15909 bajtów

- 044 -

1360, 21 I

die Agneti

W obecności rajców wrocławskich Jan Marsteller nadał Paszkowi Elgot (Paschco) 19 łanów oczynszowanych na prawach feudalnych wolne od obciążeń na rzecz księcia.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 102.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów