Rozmiar: 15909 bajtów

- 045 -

1360, 23 I, Praga

Karol IV cesarz nadaje Henrykowi Sartor (Henricus) mieszczaninowi kłodzkiemu (Glacensis) prawo dowolnego dysponowania jego posiadłościami.

Ekscerpt: RBM, VII, 2, s. 256, nr 390.
Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I; s. 166.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów