Rozmiar: 15909 bajtów

- 047 -

1360, 25 I, Grodków (Grotkow)

indiccione XIll, die XXV mensis Junuarii

Mikołaj syn nieżyjącego Guntera z Nysy (Nicolaus quondam Guntheri de Nisa), kleryk wrocławski (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności rajcy grodkowscy (Grotkouienses) i kanonicy wrocławscy (Wrat[islauienses]) Filip Marescalli (Philippus) i Otto z Brna (Otto de Brunna) oświadczyli, że Bolko II książę Śląska i pan Świdnicy (Bolco dux Swidnicensis) najechał na miasto Grodków (Grotkow), porywając i raniąc śmiertelnie mieszkańca, co niniejszym dokumentem ww. podają do wiadomości.

Świadkowie: Jaracius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) rycerz, Jan Advocati starosta nyski (Johannes . . . Nisensis), Seghardus Przechod, Jan Grzebkewicz (Johannes), Heynczko de Bischofswalde (Heynczco), Jan Berow (Johannes), Miculczu i Mikołaj syn nieżyjącego Guntera z Nysy (Nicolaus quondam Guntheri de Nisa), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Y 13.
Druk: Urk. z.G.d.Bisth.Breslau, s. 323, nr 286.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów