Rozmiar: 15909 bajtów

- 050 -

1360, 28 I, Avignon (Auinion, Francja)

Jan zwany Prunsvik (Prusnyk) zwolnił beneficjum przy ołtarzu NM Panny w kościele praskim, otrzymawszy parafię legnicką (Legnicensis).

Regest: MVB, II, s. 412, nr 1035.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów