Rozmiar: 15909 bajtów

- 058 -

1360, 4 II, Avignon (Auinion, Francja)

II Non. Februarii anno octavo

Jakub biskup kurlandzki (Jacobus. . . Curoniensis) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na kanonikat z ekspektatywą na prebendę dla Pawła de Bessino (Paulus) w kościele głogowskim (Glogoviensis), mimo iż posiada parafię w Okoninie k. Grudziądza (Ockenin).

Regest: Preuss. Urkb., V, 2 s. 481, nr 852A; MVB, II, s. 420, nr 1052.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów