Rozmiar: 15909 bajtów

- 060 -

1360, 5 II

in vigilia Dorothae

Mikołaj z Nysy (Nicolaus de Nisa) nadał Henrykowi Kutzur (Heinricus) pół łanu ziemi wolnego od wszelkich powinności.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 701.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów