Rozmiar: 15909 bajtów

- 062 -

1360, 6 II, Otmuchów (Othmuchow)

indictione XIII, VIII Id. Februarii

Mikołaj syn nieżyjącego Guntera z Nysy (Nicolaus quondam Guntheri de Nisa), kleryk wrocławski (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny, stwierdza, że Przecław biskup wrocławski (Preczlaus . . . episcopus Wratis[auiensis]) na prośbę opatki i klasztoru Klarysek w Strzelinie (Strelin) zatwierdza dokument z 1310 r., 20 V, Bratysława, w którym Gentilis legat papieski zatwierdza dokument Bolka księcia Śląska nadający klasztorowi Klarysek w Strzelinie prawo patronatu nad kościołami Św. Michała i NM Panny w Strzelinie oraz innymi kościołami w diecezji wrocławskiej (por. R. z. schl. Gesch., nr 3147).

Świadkowie: Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bythom) archidiakon kolegiaty NM Panny w Głogowie (Glogouia), Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia) proboszcz w Raciborzu (Rathebor), Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Proczan), Jan z Prusic k. Milicza (Johannes de Prusnicz) notariusz publiczny oraz Mikołaj Wenke z Nysy (Nicolaus. . . de Nisa) notariusz publiczny, który z polecenia biskupa spisał niniejszy dokument.

Pieczęć biskupa Przecława.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 121, nr 31.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów