Rozmiar: 15909 bajtów

- 065 -

1360, 6 II, Brzeg (Brega)

die b. Dorothee Virginis

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Henryk z Wawrzeńczyc k. Wrocławia (Henricus de Lorencindorf) sprzedał Pawłowi zięciowi Jacobissy, zamieszkałemu przy ul. Oławskiej we Wrocławiu (Paulus gener Jacobisse. . . in platea Olauiensi in Wratislauia), i jego żonie Krystynie (Cristina) oraz ich spadkobiercom za 45 grzywien, 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Wawrzeńczycach k. Wrocławia (Lorencindorf) z prawem odkupu oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Teodoryk de Redirn (Theodricus), Szenko z Witowic k. Oławy (Schenko de Voythowicz), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 84-85; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 34.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 24.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów