Rozmiar: 15909 bajtów

- 069 -

1360, 8 II, Pszczyna

Dienstag vor st. Lucae

Mikołaj II książę Opawy i Raciborza potwierdza Ottonowi z Pilicy posiadanie Mysłowic oraz kilku wsi okolicznych, jak Jast, Załęże, Bogucice, Rozdzień i Szopienice (Górny Śląsk).

Regest: AP Pszczyna, Inwentarz Szymona Koszyka, sygn. I-49a.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów