Rozmiar: 15909 bajtów

- 071 -

1360, 10 II, Brzeg (Brega)

die st. Scolastice Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że Peczo Mirconis nadał swej żonie jako oprawę wdowią połowę swojego folwarku Mirkin w dystrykcie brzeskim (Bregensis) z połową dochodów i wszystkimi prawami.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Hanko Jezer (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodericus) i Jan de Falkinhayn (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 91.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów